Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedekt, staande vliezen, hoofdligging met een handje ernaast. De vliezen worden gebroken, het ostium met één hand opgerekt tot 6 cM. en het hoofd inden ingang gedrukt. Na 3U uur wordt het kind spontaan geboren met een handje naast het hoofd. Het is voldragen, dood. Na ‘/s uur placenta door drukken verwijderd. De vrouw maakt het verder goed. Men krijgt den indruk, ofschoon het protocol niet zeer uitvoerig is, dat hier het oprekken van het ostium onnoodig is verricht. 25. Bij het begin der haring treedt bij deze 24-jarige I para een bloeding op. De praktikant vindt de vrouw anaemisch, nog vloeiend. Ontsluiting 2 c.M., de placenta het ostium geheel bedekkend, het kind in dwarsligging, twijfelachtig levend. Cervix en vagina worden getamponneerd. De tampon bloedt door, de vrouw wordt zeer anaemisch, daarom wordt na onderhuidsche ingieting van 1 L. NaCl. opl, het ostium met de hand gerekt. Na 20 min. is de ontsluiting ± 8 cM. geworden. Na keering van het kind langzame uithaling in één uur, de bloeding staat. Placenta dadelijk verwijderd. Het kind is onvoldragen, dood. De vrouw maakt het verder goed. Klaarblijkelijk is een groote cervixscheur ontstaan, die niet gebloed heeft, daar de vrouw het volgende jaar na het optreden van twee miskramen inde kliniek behandeld is met resorbeerende middelen en plastiek van de cervix. 26. De vorige drie bevallingen der 27-jarige vrouw zijn goed afgeloopen. De laatste drie weken van deze zwangerschap heeft zij nu en dan gevloeid. De praktikant vindt de vagina gevuld met stolsels, ontsluiting ± 4 cM., staande vliezen, ostium gedeeltelijk door placenta bedekt, het kind levend, in voetligging. De vrouw is niet anaemisch. De vliezen worden gebroken, het ostium met één hand verwijd tot 6 cM. en daarna het kind langzaam aan den voet uitgehaald, zoodat het na ruim één uur geboren wordt. Het is onvoldragen, levend. Placenta na 10 min. spontaan geboren, de vrouw maakt het verder goed. 31. Alle vorige haringen van de 35-jarige YIII para zijn goed afgeloopen. Bij het begin van deze baring treedt een bloeding op. Thuis wordt de vrouw getamponneerd en daarna naar de kliniek gebracht. Hier wordt gevonden: bij 2 cM. ontsluiting het ostium gedeeltelijk door placenta bedekt, staande vliezen, kind in voorhoofdsligging met armpje naast het hoofd. Harttonen goed, vrouw niet anaemisch, geen bloeding. Heen weeën. Drie dagen later beginnen de weeën weer, tevens treedt sterke bloeding op. De vliezen breken spontaan bij 4 cM. ontsluiting. Het ostium wordt opgerekt tot ongeveer 8 cM, en daarna keering en uit-

232

Sluiten