Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haling verricht. Het hoofd ondervindt eenigen tegenstand van het ostium. Het kind is onvoldragen, levend. Placenta dadelijk na de geboorte van het kind spontaan geboren. Hevige bloeding uiteen cervixscheur wordt tot staan gebracht door vier hechtingen. De vrouw maakt het verder goed. 32. Yan de acht vorige haringen dezer 31-jarige vrouw werd één met de tang ten einde gebracht, één zwangerschap eindigde als miskraam. Bij het begin van de negende haring trad een bloeding op. Er wordt gevonden 3 cM. ontsluiting, het ostium geheel door placenta bedekt, het kind in hoofdligging, de harttonen frequent en zwak. De vrouw is anaemisch, de urine bevat veel eiwit, er is oedeem van beenen en buikwand. Bloeding gering. Wegens het sterke bloedverlies en de albuminurie wordt besloten de haring te eindigen. Door verwijding van het stugge ostium met de hand wordt bereikt, dat na een kwartier de hand kan passeeren; de vliezen worden nu bereikt en gebroken en een voet afgehaald. Bij de uithaling snoert het ostium om het hoofd, het laat zich echter terugschuiven. Het kind leeft, is onvoldragen, sterft den volgenden dag inde couveuse. Placenta dadelijk door drukken verwijderd. Green cervixscheur. Wegens bloeding tamponnade. De vrouw maakt het verder goed, het eiwit verdwijnt snel. 35. Yorige haringen van deze 39-jarige X para zonder stoornis. Bij het begin van deze haring treedt een bloeding op. Inde vagina worden coagula gevonden. Ontsluiting 4 cM,, ostium gedeeltelijk door placenta bedekt, staande vliezen, het kind in dwarsligging, harttonen goed. De vrouw bloedt, is echter niet anaemisch. Het ostium wordt gerekt, tot de hand er door kan, en, na breken der vliezen, keering verricht. De uitbating kost geen moeite. Het kind leeft, is onvoldragen, groeit inde couveuse voorspoedig. Placenta dadelijk met de hand verwijderd. Green cervixscheur. De vrouw maakt het verder goed. 36. De 27-jarige Y para heeft één voldragen kind en drie miskramen gehad. Gedurende deze zwangerschap heeft zij voortdurend onregelmatig gevloeid, de laatste drie dagen veel. De huismedicus stuurt haar getampouneerd naar de kliniek. De vrouw is anaemisch. Temp 37.4. Xa 3 uur bloedt de tampon door. Er is 4 cM. ontsluiting, placenta bedekt het ostium gedeeltelijk, het kind leeft, hoofdligging. Staande vliezen. Xa breken der vliezen bloeding gering. Daar het ostium zeer rekbaar is, wordt het met de hand verwijd tot + 8 cM. en de tang aangelegd. De uithaling kost veel kracht. Het kind is voldragen, leeft. Placenta manueel verwijderd, twee cervixscheuren worden gehecht, uterus getampouneerd. De vrouw maakt het verder goed.

233

Sluiten