Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een half uur p.p. Bij de sectie inde cervix enkele kleine scheurtjes (zie moederlijke sterfte). De bloeding tijdens de verlossing is gering geweest, echter te veel voor de tengere vrouw, die reeds te voren langen tijd gebloed had. Het meeste bloed is verloren bij het inbrengen van den tweeden metreurynter. Er is toen te veel gehoopt op redding van het kind, beter ware geweest op dat oogenblik de keering te verrichten. 82. Behalve één miskraam en één tangverlossing zijn alle acht haringen der 39-jarige vrouw goed afgeloopen. De laatste vier weken van deze zwangerschap heeft zij nu en dan gevloeid, hetgeen met bedrust tot staan kwam. Bij komst inde kliniek is de vrouw niet anaemisch, verliest een weinig bloed. Het kind in afgeweken hoofdligging, leeft. Drie dagen later breken de vliezen spontaan, ontsluiting 3 cM., placenta bedekt het ostium gedeeltelijk. Bij het sterker worden der weeën neemt de bloeding toe, daarom wordt een metreurynter ingebracht, welke na 2 uur wordt uitgedreven. Daarna weer bloeding, ontsluiting 8 cM,, keering en uithaling van het kind, dat voldragen is en spoedig uit de asphyxie bijkomt. Placenta wordt tegelijk met het kind geboren. Inden achterwand van de cervix een bloedende scheur, die met twee hechtingen gesloten wordt. Wegens nabloeding tamponnade. De vrouw is anaemisch, maakt het verder goed. 83. Alle vorige haringen van de 43-jarige X para zijn goed afgeloopen. In deze zwangerschap vloeit zij één dag voor het begin der haring een weinig, bij het optreden der weeën treedt een sterke bloeding op. De medicus zendt haar, getamponneerd, naar de kliniek. De vrouw is niet anaemisch, het kind in afgeweken hoofdligging, leeft. Na IVa uur bloedt de tampon door; deze wordt verwijderd, er komt veel bloed daarna. Ontsluiting 5 cM., placenta bedekt het ostium gedeeltelijk. De vliezen worden gebroken, na het inbrengen vaneen metreurynter houdt de bloeding op. Na een uur wordt hij uitgedreven. Er wordt keering en uithaling verricht bij ongeveer volkomen ontsluiting. De uithaling kost geen moeite Het kind is asphyctisoh, komt bij, is voldragen. Placenta dadelijk na geboorte van het kind door den handgreep van Credé verwijderd. Geen nabloeding. De vrouw maakt het verder goed. 87. De 34-jarige XII para heeft slechts één miskraam gehad, alle andere haringen liepen zonder stoornis af. De laatste vier weken van deze zwangerschap heeft zij nu en dan gevloeid. Tenslotte trad een sterke bloeding op, waarvoor de medicus haar tamponneerde en naar de kliniek zond. De vrouw is zeer anaemisch, de tampon is doorgebloed, kinderlijke

239

Sluiten