Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

half uur later, dus 9 uur post partum, sterft. Bloeding was er niet meer geweest. Vrij zeker moet hier de laatste oorzaak van den dood gezocht worden in resorptie van geïnfecteerden uterusinhoud, waartegen het door het overmatige bloedverlies verzwakte organisme niet bestand was. N°. 131. 1911. N°. 168. VII para. 82 jaar. Placenta praevia lateralis; 37 weken. Toestand bij opneming goed. Een week later begint de haring met het afloopen van het vruchtwater. De haring verloopt zonder bloedverlies en spontaan, maar in dien tijd stijgt de temperatuur tot 40.6; als gevolg hiervan sterft het 3 K.Gr. zware kind. De placenta zit zeer vast op het o. u. s., waarvan zij moet worden losgemaakt. Daarna zeer sterke bloeding, vooral uit het o. u. s. Momhurg en adrenaline helpen slechts tijdelijk. 3 uren post partum is de bloeding tot staan gebracht. Drie uren later collaps, zonder dat nog meer bloed verloren is; intusschen is de buik sterk opgezet. Korten tijd later exitus. Bij de obductie blijkt de cervix gaaf, aan den wand zitten nog enkele resten der placenta. Elinke lijkenvlekken. Ook hier was dus de infectie de laatste oorzaak van den dood K°. 135. 1911. K°. 251 IX para. 39 jaar. Placenta praevia marginalis, a tenue. Bij opneming in partu reeds lichte temperatuurverhooging, die stijgt tot 39.1. Het kind wordt zonder noemenswaardig bloedverlies spontaan, levend geboren; 3.770 K.Gr. Vruchtwater en placenta stinken. De placenta moet wegens bloeding worden verwijderd volgens Credé, daarna ernstige nabloeding, waarvoor eerst een heete uterus-irrigatie wordt gegeven en daarna de uterus getamponneerd. Eenigen tijd later is de tampon doorgebloed; hij wordt verwijderd en dooreen nieuwen vervangen, waarop de bloeding voor goed staat. Patiënte is niet sterk anaemisch, maar ziet blauw; zij was gedurende drie maanden ziek geweest, met hooge koortsen, daardoor zeer zwak; bij opneming was de pols 126, klein en week, ofschoon zij nauwelijks had gebloed. Tegen het bloedverlies en de koorts was deze zwakke vrouw niet bestand, zoodat zij ruim 2 uur post partum stierf. K°. 145 1911. K°. 412. VIII para. 41 jaar. Placenta praevia centvalis. Conj. vera 9 c.M. Bij opneming zeer anaemisch. 88 weken. 2 cM. ontsluiting. Daar de bloeding staat, wordt patiënte warm ingepakt, waarop de pols wat beter wordt. 17 uren later vaginale keizersnede. Het hoofd ondervond van den bekkeningang grooten weerstand, zoodat een breuk van het slaapbeen ontstond, waaraan het 3570 gr. zware kind eenige uren later stierf. Ka den partus

19

Sluiten