Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel YI. X°. 19 1906 H.p. 7 Vrouw KL X para centralis 5—6 cm. ontsl. dilatatie éénhandig Y. -(- E. kind 1. 3300 moeder hersteld. „ 27 „ „67 „ 11. I „ lateralis 6 „ „ vliezen gebroken S, sp. p. „ 1. 2300 „ „ „36 1907 „48 „ W. YI „ centralis 5 „ „ dilatatie „Krommer” Y. -j- E. „ 1.3000 „ „ „ 51 1909 „ 53 „ R. 111 „ lateralis 5—6 „ „ id. eenhandig Y. +E. „ 1. 2440 „ „ „77 1912 „46 „ Kr. 111 „ id. 5 „ id. id. Y. +E. » |J; j „ „ 78 „ „51 „ M. X „ centralis 5—6 „ „ id. id. Y. +E. „ 1. 3220 „ „ „83 „ „ 101 , H. YI „ „ 5—6 „ „ id. id. Y. +E.„ || JjjJJ j „ t atonie. „ 85 „ „114 „ P. Y „ lateralis 6 „ „ vliezen breken S sp. p. „ 1. 2880 „ hersteld. „ 86 „ „9 „ D. II „ centralis 6 „ „ dilatatie éénhandig Y. +E. „ f 2240 „ „ „ 99 „ „ 82 „ St. II „ lateralis 5—6 „ „ id. id. Y. -j~ E. „ 1. 3400 „ „ „100 „ „86 „ v. D. 111 „ centralis 6 „ „ id. id. Y. -f- E. „ f 4280 „ „ „ 101 „ „ 88 „ K. Y „ lateralis 5—6 „ „ id. id. Y. -j- E. „ 1. 2950 „ „ Tabel YII. X°. 2 1899 H.p. 21 Vrouw de B. XI para lateralis > 6 c.m. ontsl. dilatatie éénhandig Y. +E. kind f 3350 moeder hersteld. „ 5 1901 „ 30 „ B. I „ id. 6—7 „ „ vliezen breken S2 sp. p. „ 1. 2700 „ „ „ 17 1905 „ 54 „ E. II „ id. 6—7 „ „ id. id. id. „ f 1870 „ „ mac „ 42 1908 „ 27 „ K. Y „ id. 6 7 „ „ dilatatie éénhandig Y, +E. „ f 2740 „ „ „ 52 1909 „ 69 „ v.d. Y. XIII „ centralis 6—7 „ „ id, id. Y. -j- E. „ f 3080 „ f3O min. p.p., uitgebloed, ingebracht T. 140. „ 53 „ „ 74 „ A. YIII „ id. 6—7 „ „ id. id. Y. +E. „ f 1360 „ hersteld. „ 59 1910 „ 14 „ Br. II „ lateralis < 7 „ „ id. id. Y. -f- E. „ f 2650 „ „ „ 90 1913 „ 31 „ 80. IY „ ' id. <7 „ „ id. id. Y. +E. „ f 2950 „ „ „ 91 „ „ 33 „ Kr. IY „ id. 6-7 „ „ id. id. Y. +E. „ 1. 3100 „98 „ „ 70 „ Go. YII „ centralis 6—7 „ „ id. id. Y. -j- E. „ 1. 3470 „ „ Tabel YIII. X°. 1 1898 X°. 57 Yrouw Ya. II para lateralis bijna volk. ontsl. Dw. Y. +E. kind f 2950 moeder hersteld. „ 55 1909 „81 „ Ida. YI „ id. ruim 7 c.m. „ S. sp. p. „ 1. 4750 „ „ „ 67 1911 „ 59 „ Bw. YIII „ id. 7—B „ „ S2 „ „ „ 1. 3650 „ „ „94 1913 „51 „ Ha. YIII „ id. bijna volkomen „ |y’ ijl jj" ”J' 9470 » „ 1 Kind verbloed uit scheur „97 1913 „67 „ 80. IY „ id. ruim 7 c.m. „ vliezen breken S. sp. p. f 4000 „ „ | navelstrengvat: insertio ve-1 lamentosa.

Sluiten