Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding, die komt niet uit de vaginaalwond. Het gevaar zit inde atonie: vandaar dat hij bij sterk anaemische vrouwen, en bij die, waar de placenta op bet onderste uterussegment was ingeplant, systematisch den uterus tamponneert. Als de vrouwen geen atonie krijgen, sterven zij niet aan verbloeding, onverschillig welke behandelingsmethode is toegopast. De heer van Dongen vertoont vervolgens een patiënt, die telkens in het midden van de zwangerschap psoriasis krijgt, welke ongeveer 14 dagen na den partus weder verdwijnt. De aandoening is beperkt tot de knieën en de ellebogen. Op de vraag van Prof. Kouwer, of het volledig verdwijnen inde kliniek is waargenomen, antwoordt hij ontkennend. Prof. Kou we r heeft ook eenmaal een dergelijk geval meenen waar te nemen, daarbij bleek evenwel, dat de aandoening ook buiten do zwangerschap, doch in veel geringere mate, bleef bestaan. Vervolgens houdt de heer Pabius zijn aangekondigde voordracht over Röntgenbehandeling inde Gynaecologie die in het kort op het volgende neerkomt: Ka een korte inleiding, hoe men inde gynaecologie tot behandeling met X-stralen is gekomen, komt spreker tot de volgende drie vragen: 1° welke aandoeningen zullen wij bestralen, 2° hoe zullen wij deze bestralen, 3° welke zijnde gevolgen van de bestraling. Wat de eerste vraag betreft, komen hoofdzakelijk vier aandoeningen in aanmerking, nl.: a. climacterische bloedingen; b. myomen; c. maligne tumoren van den uterus; d. pruritus vulvae. De laatste aandoening is op één lijn te stollen met andere jeukende huidaandoeningen, waarbij de X-stralen ook met succes worden toegepast. Spreker behandelde drie vrouwen, waarvan één geheel is genezen en twee zeer veel zijn verbeterd. Hoofdzakelijk wil spreker het woord voeren over de behandeling van de myomen en de climacterische bloedingen. Bij beide aandoeningen is het het waarschijnlijkste, dat het therapeutisch effect der X-stralen berust op hun inwerking zoowel op de ovaria als op den uterus. Bij de climacterische bloedingen is het naar sprekers meening wenschelijk, te voren een proef-curettement te verrichten. Spreker behandelde 6 patiënten met olimaterische bloedingen van welke 3 totaal amenorrhoïsch zijn geworden en 8 nog onder behandeling

71

Sluiten