Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Groep B.

Moeder leeft nog.

I. (Groep B.) Beloop. ® . .. . , „ , ... Waarne- fc Moeder leeft nog. Aanwijzing om- = = geen invloed. E = erfelijke voorbeschiktheid. • ... o trent sluimerende Welstand. slechte invloed. ah. = abortus. mmgstija na M tuberc. voor net , , . , , _ ... cle laatste 11 No. openhaar worden + = goede invloed. De cijfers geven het rangnummer ba- OPMERKINGEN, daarvan. ||= openbaar worden der tbc. der zwangerschap aan. W 76 Yold. 1 23 45 6 7 Enkele we- K. Haemoptoe. Zoo goed als (’O3) (’O5) (’OS) (’O9) (’ll) (’l2) (’IB) ken. genezen. 76 Habitus phth. Onvold. (.026)(ab-)(.0® 4 f f " 4 weken. K. Begin: haemoptoe. Op || v v 7 v ’ weg van genezing. 80 Habitus phth. Vold. 411 2 9 jaren. K. Begin: hooge koorts, pro-4' (’O2) ' ces voortschrijdend. 83 Habitus phth. B. Vold. 111 23 (ah.) 7 •___ (’Ol) 11 (’O4) (’O6) ' Jaren' (’OS) ll® O c e 85 Onvold. 11 (oo) (’OS) (’O5) (’O7) (’OS) k Haemoptoe in ’97, in (’9D ' ’ hegiu van iedere zw. .. wederom haemoptoe. „„ U -s Goedaardig proces. 86 pj Onvold. 12 -p . , , Tr (’ll) (’is) 4 maanden. K. Begin: haemoptoe. Vrouw is iets achteruitgegaan. 87 E. Onvold. 1 2 (ah) 113 4 (’OO) (’oi) II (’O2) (’OS) 7 jaren. K. Vrouw houdt zich thans ~ _ _ betrekkelijk goed. 88 Vold. 4 ~L 7 maanden. K. Long en larynx-tbc. in II (U9l ('OB. Larynx is genezen, longprooes voortschrijdend.

124

Sluiten