Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IY. Afloop voor de kinderen van moeders, hij wie de zwangerschap een ongunstig en invloed op den toestand der moeder uitoefende. o = overleden. = zeer zwak of ongezond. Groep A. + = gezond. N°' Welstand +— = gezondheid vrij goed II = openbaar worden der tbc. OPMERKINGEN. of afwisselend. van de moeder. _ j 0 244 ? i ( 2 No. i beeft vaak bronchitis, pneumon. I g m(j crouposa. No. 2 praematuur (6| md.) 1 stierf na 2 md. 245 Voldoende. ~s 4 md. 246 Voldoende. 11 No. 1 doodgeboren (praematuur). 247 Onvoldoende. ; ii 2 I No. 2 bleek, sorophuleus stumpertje. ° No. 1 overleden aan mening, tbc. Moeder 248 Voldoende. f . abortus 3 md. (spontaan). pleuritis na bevalling, daarbij aanslui-5 j- tend tbc. + o d Pat. lag met pleuritis in ’t ziekenhuis 249 Voldoende ? 1 2 + 34 md. na eerste bevalling. 2 + 3 tweebinnen ’t jaar. lingen, overleden a. stuipen, b. plotselinge dood. II ® 250 Voldoende ? II 1 praematuur, leeft enkele uren. p p p p P P o o II No. 9 Spina ventosa. 2 overl. aan mening. 251 Voldoende. 1 234 5 6 7 8 9 tbc. (rangnummer onbekend). Van de pj, overige kinderen niets bekend. 262 Voldoende. 11 o . No. 1 stierf aan mening, tbc. 111 2de zwangerschap met voleindigd (vrouw stierf inde sde md.)

172

Sluiten