Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eclainpsie. Toevoeging aan de voordracht van Prof. Treub over eclampsie. Ik heb in mijn voordracht een geval genoemd, waarin het urineonderzoek dooreen specialist niet was verricht, niettegenstaande er reeds oedeem was. De mededeeling van den vader der patiënte luidde, dat de patiënt voor een week een opgezet gezicht en voor twee dagen wat dikke beenen kreeg. Verder dat de patiënte voor een week den specialist had geconsulteerd. De specialist deelt mij mede, dat uit zijn aanteekeningen blijkt, dat het bezoek der patiënte niet een week, doch negen dagen vóór de opneming inde kliniek plaats gehad heeft. I. Eclampsie: Ütrechtsclie Vrouwenkliniek. (Mededeeling van Prof. B. J. Kouwee). Inde Utrechtsche kliniek zijn van Pebr. 1899 tot en met 16 Oct. 1914 72 vrouwen met eclampsie behandeld. Van deze zijn 29 °/c overleden. Voor de beantwoording der vraag, of de aard der behandeling van de verlossing hierop van invloed kan zijn geweest, vallen echter de 14 gevallen van puerperale eclampsie weg en minstens 5 andere (n. 3,5, 37, 41 en 51), bij wie onze hulp, op hieronder te vermelden gronden, van geen beteekenis meer was. Dan blijft dus een getal van 53 vrouwen over met 13 sterfgevallen, waarvoor wij ons meer of minder aansprakelijk zouden kunnen gevoelen, d.i. 24.5%. De cijfers zijn te klein om aan de verhoudingsgetallen per 100 groote waarde te mogen toekennen. In ieder geval echter is een zoo groot aantal sterfgevallen, die ons voortdurend blijven ontmoedigen, een zeer dringende reden om uitte zien naar behandelingswijzen, die betere uitkomsten zouden kunnen beloven. Afgezien van wat ieder verloskundige voor zich onder afwachtende behandeling verstaat, staan dan hier twee vormen van behandeling tegenover elkander, de afwachtende en de vlug ingrijpende. Voordat ik hierover mijn eigen meening uitspreek, acht ik het nuttig de vraag te stellen, voor welke sterfgevallen, die wij inde kliniek beleefden, een andere dan de door ons toegepaste behandelingswijze misschien de voorkeur zou hebben verdiend. De puerperale gevallen buiten bespreking latend, hebben wij dus 18 gevallen in het oog te vatten. Hiervan beschouw ik 5 als hopeloos verloren: n°. 3, die veel aanvallen had gehad, en n°. 37, die er slechts een had gehad, kwamen stervende inde kliniek. H°. 5, met 5 aanvallen vóór en 2 na de verlossing, verkeerde

226

Sluiten