Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongestoord Ongestoord Gestoord. Geen Totaal max. 37°.5. max. 37.9. > 37.9. kraambed, j 412 23 3 38 d.i. een morbiditeit ten opzichte van 37°.5 van 88.6°/c. „ 38° „ 65.7 °/0. Het aantal gestoorde kraambedden schijnt vrij groot, doch bij nadere beschouwing blijken slechts weinig gevallen van ernstigen aard geweest te zijn. Onbeteekenend was de temperatuursverhooging bij N°. 22 max. 38°.1 NO. 121 maal 38°. 1 NO. 36 1 „ 38°.2 No. 13 2 „ 38°.2 NO. 332 „ 38°.4 NO. 10 3 „ 88°.3. De overige 17 gevallen zijn; N°. 2. Yersie en extractie. Scheur van de cervix tot in het parametrium. Manueele verwijdering van de placenta, d. II 37°.9, d. 111 38°.2, d. XI (opgestaan) 38°, na d. XIY 2 maal 38° 8. Na d. XXII temperatuur normaal. Parametritis sinistra. Thrombose van de vena femoralis met phlegmasia alha dolens. Genezen ontslagen. N°. 5. Bekkenvernauwing. Albuminurie. Oprekken van den baarmoedermond met de hand. Tangverlossing, cervixscheur. Temperatuurmaximum 88°.5. Beslag op de vagina. Betasting van de uitwendige geslachtsdeelen, durante partu, door de vrouw zelf. N°. 6. Prolapsus funiculi. Yersie en extractie. Cervixscheur, tweemaal tamponnade. Temperatuur-maximum 38°.4. Hoest. Gethromboseerde ader ineen schaamlip. N°. 7. Tijdens de zwangerschap: koorts, icterus, albuminurie, myoearditis, rheumatismus articulorum. Partus arte praematurus. Hydramnion. Manueele verwijdering van de placenta. Tamponnade. Intermitteerend tot 41°. Yan d. XXXYIII af temperatuur normaal. Genezen ontslagen. N°. 8. Eclampsie. Rekking van den baarmoedermond met de hand. Tangverlossing, perforatie. Temperatuur-maximum 39°.4. Hoesten. Beslag op de vulva. N°. 9. Eclampsie. Bonn ai re, perforatie, cranioclasie, cervixscheur, tamponuade. Temperatuur intermitteerend tot 40°. Pneumonie, pyaemie. Hersteld.

265

Sluiten