Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I S j '3 I I I j I j a | += ; Kind j Oorzaak m| M. of I || I 'g | In Aard der verloskundige behandeling || j|| Voldr. dood moeder iMg lp. .f §&i T & * puerperio – 3% ‘ 1% |of on- f en verdere £ .S 33 § ' jö § H g j voldr. bijzonderheden. I H j l I l i !z! 1 351 1I p. |°/oo 40.2° 1 Forceps 7 Sept. ! onv. j f 2 I 706 |I p. 9 „ 39.8° 1 Forceps B. 2 Juli v. j t 3 923 lp. 8 „ 40.2° 1 Forceps 5 Juni 3d, v. «S 4 : 928 ! M. 4 „ 37.8° 1 Forceps B. 2 Juni | v. §* 5 1095 II p. 5 „ 37.8° 1 Forceps B. 3 Febr. v. flOn.p.p. & 6 | 1233 i M. 18 „ 40.1° f 1 Y.enE. B. 13 Sept. I v. pneumonie 6d. p.p. r 71 1296 lip. 1 „ 37.5° 1 Sp. 2 Nov. j v. f 8 1616 lip. 8 „ 38° f 1 Forceps B. 17 Deo. 1 v. in coma 2d. p.p. <j 9 1666 M. 20 „ f 1 Forceps B. 6 Ffov. | onv. jin coma 4 uur p.p. n 10 1752 Ip. 12 „ 39° 1(2 u. d.) Sp. 1 Juni v. g* 11 i 1968 | M. 5 „ 40.7 ° 1 Forceps B. 7 Mrt. \ v. t 5" 12 i 2068 Ip. 40 „ 40.5° 1 Forceps 8 ! Juli ; v. ® 13 l 2115 M. 4t „ 38.5° 1 Y.enE. B. 12 ; Oot. onv. f B 14 ! 2116 lip. 2 „ 38.5 ° 1 Sp. 15 j Oot. 15 d. v. 515 2184 Ip. geen 38.1° 1 Forceps 4 ; Jan. i v. ö 16 2292 lp. l°/00 40.3° 1 Sp. 3 Mei v. kj 17 2315 Ip. 2j „ 37.6° 1 24u.p.p. Expr. 7 Juni v. p 18 2347 M. 8 „ 37.5° 1 Sp. 3 Aug. ld. v. , retinitis 5 19 2382 lp. IJ „ 39.5° 1 Sp. 3 Sept. 3d. v. ■ 20 2386 Ip. „ 38.1 ° 1 Expr. 3 Sept. Id. v. j * 21 2459 Ip. sporen f 1 Expr. 5 Dec. v. : hartparalyse 22 2507 lp. 8 0/oo 37.8 ° 1 Forceps B. 5 Febr. onv. 23 2565 Ip. 10 „ 38.4 ° 1 Sp. 5 April v. 24 2668 M. ? ? f onverl. 5 Sept. tin coma 25 2788 lp. 9 „ 38.401 Forceps B. 7 Febr. v. 26 3010 M. 3 „ f 1 Expr. vele Nov. v. tin coma 27 3106 Ip. geen 37.6° 1 Y.enE. B. 7 Mrt. v. f 28 3114 M. eiwit f 1 Y.enE. 1 Febr. Id. v. f hartparalyse, vern. hekken, losl. plac. 29 3207 lp. 4 0/oo440 f 1 Extr, 7 Juni v. 30 3347 Ip. sfl'-°/00 39° 1 Strog. Sp. 5 Deo. sd. v. f 31 3574 iI p. spoor 39.7° 1 Forceps Strog. 4 Sept. v. g 32 j 3577 lip. 15°/00 37.8° 1 Strog. Sp. 1 Oot. onv. gemelli t t 1 retinitis p.a. pr. 33 3891 M. 6| „ 37.7 ° 1 Strog. Sp. ,2 Oct. onv. f 34 3949 lp. 3 „ 38 ° 1 Strog. Sp. 4 Dec. onv. 35 4078 M. 4 „ 37.5° 1 Sp. 1 April onv. f 36 4224 Ip. veel 39.2° 1 S.C. 9 Sept. Id. onv. 37 4585 M. 12 °/QO 37.9° 1 Strog. Sp, 2 Oot. onv. 38 4598 Ip. sporen 40.20 i 1 Forceps 2 Oct. 3d. v. B. = Bonnaire. Strog. = Stroganoff.

Sluiten