Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Verslag van het behandelde inde vergaderingen van October 1915, Januari en Maart 1916, der Ked. Gynaec. Yereeniging te Amsterdam, (met afbeeldingen), door Dr. J. L. B. Engelhard 185 van Dongen: ïweelingzwangersohap ineen rudimentairen nterushoorn, blz. 185 _ van Dongen: Inversio nteri, blz. 186. van Rooy, van den Hom van den Bos, Nijhoff, Ribbius, de Snoo: idem, (discussie), blz. 188, 189. – Ribbius; „Missed abortion”, blz. 189. – Nijhoff, van der Hoeven, de Snoo, Driessen: idem, (discussie), blz. 190, 191 – Rijholi: fibreuse poliep der portio vaginalis. Cancroid der portio vaginahs. Onvolkomen ruptura nteri, blz. 192. Jessurun: Achondroplasie, blz. 190. Kouwer: idem, (discussie), blz. 193. Kouwer; Sectio caesarea wegens loslating der placenta, levend kind, blz, 193. Kouwer: Puerperale uterus met enddmetritis en thrombose, blz. 194. Driessen, Ribbius: Discussie, behandeling van puerperale sepsis, blz. 194. Kouwer; Chono-epithelioma malignum, blz. 194. ■- Driessen: idem, (discussie), blz. 195. – Kouwer: Pyelonephrose met sterk uitgezetten en verdikten ureter, blz. 196. – Kouwer: Pseudocyste. bij tuberculosis peritonei, blz. 196. Driessen: idem, (discussie), blz 197. – Kouwer: Leukoplakie der portio vaginalis, blz. 197. – Driessen: idem, (discussie), blz. 198. – Kouwer: Fibromyomen van den uterus, met diagnostische moeilijkheden, blz. 198. van der Hoeven: Embryologie der vrouwelijke geslachtsdeelen, blz. 199. Kijhoff: Blaasmola, beschouwd als ontwikkelingsstoornis van het bevruchte ei, blz. 202. van der Hoeven, de Snoo, Driessen: idem, (discussie), blz. 208, 208. Behandeling van het fibromyoma uteri met X-stralen ol door middel van operatie, door Prof. Dr. B. J. Kouwer • • 211 De rol van Fraenkel’s gasbaeil in het kraambed en tijdens de baring, door Dr. J. L. B. Engelhard. (Mededeeling uit de Vrouwenkliniek der Eijks-Universiteit te Utrecht) • 253 „Venus minzieke Gasthuis”, door J. G. de Lint, te Gorinehem. (Met 1 afbeelding) • -2/3 Verslag van het behandelde inde vergadering van 14 Mei 1916 der Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging, gehouden te Amsterdam, door Dr. J. L. B. Engelhard 2S_ de Snoo: Pibroom van den m. rectus abdominis, blz. 282. de Snoo Beteekenis van het keukenzout inde zwangerschap, blz. 284. – Kouwer, Xijhoff: idem, (discussie), blz. 288. Driessen: Röntgenbehandelmg van meno- en inetrorrhagieën, hlz. 289. van der Hoeven, Kouwer: idem, (discussie), hlz. 296.

Sluiten