Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yersie en Extractie en Prophylactische Versie en Extractie. Aantal. In het vermelde tijdvak hadden 454 versies en extracties en 91 prophylactische versies en extracties, tezamen 545 versies en extracties plaats. In het geheel waren er 8847 bevallingen in dat tijdvak; 6,2 °/0 van het geheele aantal vrouwen werd dus door middel van keering en uithaling verlost. Beukers *), die dit onderwerp behandelde over het tijdvak Mei 1896—December 1903 voor onze kliniek, vond 7,4 °/c. Aantal eerst- en meerharenden. Bij 3274 eerstbarenden werd 62 malen Y. + E. verricht, dus bij 1,9 °/0 (Beukers vond hetzelfde cijfer), terwijl bij de overige 5473 meerbarenden in 483 gevallen, dus bij 8,8 °/0 (Beukers vond 11,4 °/0) deze operatie uitgevoerd werd. Evenals hij kunnen wij er hier op wijzen, dat de kunstbewerking veel vaker uoodig was bij multiparae dan bij primiparae, juist omgekeerd als hetgeen wij hij de tangverlossing zagen. Dit is zeer verklaarbaar, daar juist de meest voorkomende indicaties, waardoor ingrijpen door middel van Y. + E. noodig is, b.v. abnormale ligging van het kind, prolapsus funiculi, sterke rekking van het onderste uterussegment, meer worden aangetroffen bij multiparae dan bij primiparae. Bekken. Het bekken was in 95 der 454 gevallen normaal, in 108 gevallen vernauwd, terwijl in 251 gevallen niet bekend was, hoe de bekkenmaten waren. Bij de prophylactische Y. -f- E. hadden wij 23 malen met een normaal bekken te doen, was het in 52 gevallen vernauwd en waren in 16 gevallen geen maten opgegeven. De 52 vernauwde bekkens zijn te verdoelen in 24 plat-rachitische, 22 platte, 4 algemeen vernauwd plat rachitische, 1 algemeen gelijkmatig vernauwd bekken, terwijl 1 tengevolge van éénzijdige luxatie vernauwd was. Dooreen bekkeningangsvernauwing zal zeer dikwijls de normale schedel bij volkomen ontsluiting bewegelijk boven den bekkeningang blijven staan, zoodat het noodig of liever wenschelijk is de prophylactische keering en uithaling te verrichten. Dat wij dus bij de gevallen van prophylactische Y. -j- E. ruim 2 ') Academisch proefschrift, Amsterdam 1904.

43

Sluiten