Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trischen signaalschrijver. Nu werden de uteruscontracties geregistreerd Kromme I geeft een beeld van de automatische samentrekkingen van den overlevenden uterus van de kat. Vervolgens werd het t,e onderzoeken middel aan Einger’s oplossing toegevoegd. Ik heb een groot aantal proefnemingen gedaan met extr. secalis oorn. liq., extr. hydrastis canad. liq., extr. erodii oioutarii liq., secacornine „Roche” en hydrochloras hydrastinini (Merck). Het extr. secalis cornut. liq. geeft reeds in kleine hoeveelheden, wanneer de uterus is opgehangen in het secaleextract ineen verdunning van 1 op 15000, verhooging van den tonus, terwijl er dan meestal langzaam een voortdurende kraraptoestand ontstaat, tetanus dus, zonder afzonderlijke golfjes. Eerst langzaam ontspant zich de uterus weder, treden weder afzonderlijke contracties op en neemt de tonus weder iets af. Eenmaal zag ik geen tonusverhooging, doch alleen een grootere regelmaat van de samentrekkingen en ook een iets grootere frequentie. Van zeer groote hoeveelheden, in verdunningen van 1 op 120 en 1 op 60, zag ik steeds zeer sterke tonusverlaging en belangrijke vermindering van het aantal samentrekkingen tot stilstand van de uterusbewegingen toe bij maximale verslapping, dus paralyse. Op kromme II ziet men, dat de toevoeging van 0,025 cM3. extr. secalis corn. liq. (o) op 600 cM3. vloeistof van Ringer zonder invloed blijft, terwijl op 0,05 cM3. (h) de uterus reageert met tonusverhooging en stilstand van de bewegingen bij maximale samentrekking, dus tetanus. Ook ziet men, hoe langzamerhand weder, contracties optreden en de tonus daalt. De werking van kleine doses van het extr. hydrastis èanad. liq. is veel minder standvastig en zwakker dan van secaleextract, erodiumextract, secacornine en hydrastinine. Slechts in enkele gevallen zag ik van kleine hoeveelheden (0,025 tot 0,05 cM3. op 600 cM3. Ringer’s zoutoplossing) eenigszins belangrijke tonusverhooging. In alle gevallen echter kon ik aantoonen, dat groote hoeveelheden (0,5 tot 1 cM3. op 600 cM3. Ringer’s vloeistof) tonusverlaging, verslapping ten gevolge had tot paralyse toe. Het grootste aantal katten behandelde ik met extr. erodii cicutarii liq. Van kleine hoeveelheden (0,025 tot 0,05 cM3. op 600 cM3. Ringer’s oplossing) werd een belangrijke tonusverhooging gezien, die dikwijls onder trap vormig oploopen van de kromme voerde tot maximale verkorting van de uterusspier, tetanus dus, al of niet met frequente, kleine contracties inden verkorten toestand. Kromme 111 toont den invloed van 0,1 cM3 erodium-extract (b) op 600 cM3. Ringer’s oplossing, terwijl 0,05 cM3. (b) nog geen invloed

174

Sluiten