Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije einde eveneens dooreen serrefine gepakt werd, die dooreen aluminiumdraadje verbonden was met de horizontale schrijfpen, die de uteruscontracties opschreef op de draaiende trommel. Tijd en prikkelsignaal werden geregistreerd als bij de proeven op den overlevenden uterus. Hette onderzoeken middel werd nu toegediend door intraveneuse inspuiting. Deze wijze van toediening is verre te verkiezen boven de subcutane toediening of die per rectum. De doseering is zeer nauwkeurig en de werking volgt dadelijk na de intraveneuse inspuiting. De spontane contracties van den uterus in vivo zijn volkomen gelijk aan die van den uitgesneden overlevenden uterus: de contracties zijn dus automatisch. Op den uterus in vivo beproefde ik dezelfde middelen als op den overlevenden uterus, extr. secalis corn. liq., extr. hydrastis canad. liq., extr. erodii oicutarii liq., secacornine „Roche” en hydrochloras hydrastinini (Merck). De resultaten van de proefnemingen op den uterus in vivo zijn volkomen in overeenstemming met die van de experimenten op den uitgesneden overlevenden uterus. De krommen, die ik bij deze proevenreeks verkreeg, gelijken volkomen op die van de contracties van den overlevenden uterus, zoodat ik deze niet behoef af te beelden. Hieruit blijkt dus, dat de werking op den uterus van extr. erodii cicut. liq., zoowel als van extr. secalis corn. liq., extr. hydrastis canad. liq., secacornine en hydrastinine peripheer is. Deze middelen werken rechtstreeks op den uterus en niet door tusschenkomst van inde hersenen of in het ruggemerg gelegen centra. Extr. secalis corn. liq., extr. hydrastis canad. liq., extr. erodii cicut. liq., secacornine en hydrastinine oefenen alle in meerdere of mindere mate een tot contractie prikkelende werking uit op den uterus in vivo bij intraveneuse inspuiting. Secacornine werkt krachtiger dan extr. secalis corn. liq., hydrastinine werkt sterker dan extr. hydrastis canad. liq.; het is te verwachten, dat, wanneer eenmaal het werkzame bestanddeel uit het erodium cicutarium zal zijn afgesplitst, dit ook krachtiger in zijn werking zal zijn dan het erodiumextract zelf. Daar de meeste uterusmiddelen behalve oen bijzonderen invloed op het gladde spierweefsel van den uterus ook angiotonische werking hebben, heb ik in enkele gevallen ook den invloed van het erodium op de bloedsdrukking nagegaan. Weder experimenteerde ik bij katten, bij welke ik rectale ohloralhydraatnarcose toepaste. Ik heb de bloedsdrukking op de gebruikelijke wijze met den kwikmanometer gemeten inde carotis, terwijl ik het erodiumextract intraveneus inspoot.

177

Sluiten