Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij een 45-jarige vrouw met voorloopig goed gevolg. Daarna traden hevige bloedingen op, die de operatie noodig maakten. Hierbij werd inden uterus, die de grootte vaneen vuist had, een slijmvlies-poliep gevonden. Bij een vrouw van 43 jaren trad na de bestraling necrose van don tumor op met hevige bloedingen. De thans uitgevoerde operatie was zeer moeilijk; de vrouw stierf aan peritonitis, die uitgegaan was van het gangraeneuse myoom. Spa et h !) vermeldt, dat inde Preiburgsche kliniek als gevolg van de Röntgen-bestraling nerveuse stoornissen, „Röntgen-Kater” en „lichte” nier-stoornissen optraden. Matthaei2) maakt op de belangrijke leucocytose opmerkzaam, die op Röntgen-bestraling volgt. Hij wijst verder op de late nawerking en haalt daarbij het geval aan vaneen collega, die vroeger veel, maarde laatste twaalf jaren in het geheel niet meer met X-stralen werkt, en eerst thans de bekende nagel-veranderingen kreeg. Tevens waarschuwt hij voor de laat optredende veranderingen inde bloedvaten. G. Hirsch3) (uit de Universiteits-polikliuiek voor vrouwenziekten te Munchen, van Prof. G. Klein) toont zich een zeer warm voorstander van de stralenbehandeling, en daarom klinkt de volgende bekentenis hoogst merkwaardig: „Ferner sind wir über die schadlichen Keben- und Spatwirkungen der Röntgenstrahlen auf dem menschlichen Organismus nicht völlig aufgeklart” „In wie weit ausser der kranken Zelle auch die gesunde Zelle durch die radio-aktive Substanz geschadigt wird, muss auch erst die Zukunft lehren: eine Erfahrung von 1,2 Jahren kann da nicht genügen” . . .. „Doch beweisen uns die genannten Falie”, (nl. van verschillende met name genoemde schrijvers), „dasz auch noch nach Monateu und Jahren Röntgenschadigungen auftreten können, die vielleioht jetzt noch gar nicht bekannt oder genügend gewürdigt sind”. Wie aan deze waarschuwingen nog niet genoeg heeft, moge kennis maken met het proefondervindelijk werk van da Silva Mello4), die echter in plaats van menschen konijnen heeft gebruikt voor de bevrediging van zijn weetgierigheid. O. a. komt daarin duidelijk voor ') Fortsohr. der Eöntgen-therapie in der Gynakologie, 1913, blz. 346. *) Ibid blz. 347. 3) „ blz. 373. '*) Dr. A. da Silva Mello (Brasiliën). Experimentelle Untersuchungen über die biologische ‘Wirkung des Thorium X, insbesondere auf das Blut (Aus dem Eadium-Institut der Königl. Charité, Direktor Geh. Med. Eat. Prof Dr. W. H is) in Zeitsohrift für klin. Medizin; Sier Band, 3e u. 4e Hft. Neclerl. ïijdschr. v. Yerlosk, en Gynaec. XXV. 16

227

Sluiten