Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij moge zijn, mijn standpunt tegenover de behandeling van het fibromyoma uteri aldus te omschrijven: Slechts de kleinste helft der myoomlijderessen heeft behoefte aan operatieve behandeling. Voor haar doe men een keuze uit de bekende operatiemethoden, zoodanig dat zooveel mogelijk de baarmoeder geheel of gedeeltelijk worde gespaard en de eierstok worde behouden; deze laatste eisch geldt voor vrouwen van iederen leeftijd. Het is een onvergefelijke misslag het fïbromyoom van den uterus anders dan hij hooge uitzondering aan de behandeling met X-stralen te onderwerpen, onverschillig of deze afkomstig zijn van de Eöntgenbuis of vaneen of ander radio-actief mineraal.

252

Sluiten