Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdedigd, waar Prangois Ange Deleurye (geb. 21 Aug. 1 i3l te Parijs), een nieuwe methode voor de sectio caesarea bedacht had, n.l. de snede inde linea alba. Het ligt voor de hand, waar hij in zijn „Traité des maladies des femmes enceintes et des femmes en couche, etc.” ook de moeilijkheden bij de geboorte van monstra gedenkt, dat door hem een nieuwe indicatie voor de keizersnede bij de reeds bestaande gevoegd werd, n.l. dan, wanneer de foetus nog leven en door hun vergroeiing zoodanigen omvang hebben, dat zij onmogelijk per vias naturales geboren kunnen worden. Een uitgebreider beschouwing over ons onderwerp geeft J. L. Baudeloque. Aan de eene zijde erkent hij, dat het voorkomt, dat de haring van dubbelmonstra een enkele maal zonder hulp afloopt, maar hij meent, dat toch zeer dikwijls een ingrijpen van den obstetricus onvermijdelijk is, en dan zegt hij: „Quand on réfléchit sur la difficulté de démembrer dans le sein de la femme un enfant aussi mal conformé et aussi monstrueus, que ceus, dont il s’agit: et qu’on fait serieusement attention au danger qui pourrait en résulter pour la première, I’on est fort en peiue de décider si une pareille conduite est préferable a I’opération eésarienne. Est-il permis d’ailleurs de suivre ce parti quand I’enfant est vivant? Pour être monstrueusement conformé, n’a-t-il aucun droit a la vie, et les lois nous autorisent-elles a Ten priver, pour épargner sa mère une operation, qui ne nous parait pour elle ni moins douloureuse, ni moins dangereuse que celle par laquelle on prétendrait mettre ses jours a couvert?” 1). Het voorschrift van Baudeloque in 1781 luidt dan ook: embryotomie bij een dood, keizersnede bij een levend kind. Boeder er’s leerling, Gr. W. Stein, de oudere 2), maakte na volbrachte studie een reis naar Straatsburg, Parijs en Holland, voordat hij in 1765 te Cassel de leiding op zich nam van het twee jaar te voren opgerichte instituut voor verloskundige opleiding. Te Parijs is Stein bekend geraakt met de Pransche opvattingen en van de waarde daarvan doordrongen. Vandaar, dat hij de man geweest is, die in Duitschland de indicatie huldigde, sectio caesarea te verrichten bij levende diplopagen, die niet met andere hulp geboren kunnen worden, hoewel hij er geen algemeenen regel van wil maken, maar zich aldus uitdrukt: „In dein seltenen Falie zusammengewachsener Zwillinge macht es ein jeder Gnburtshelfer nach bestem Gewissen und Wissen, so gut er kan”3). >) Hohl, blz. 170. >) (Jeb. 3 April 1731 te Cassel, overl. 24 Sept. 1803 te Marburg. 3) Hohl, blz. 12.

18

Sluiten