Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toelichting tot de figuren 3—22. Alle krommen zijn samengesteld als in fig. 3. Ter besparing van kosten is de verdeeling inde volgende figuren weggelaten, zonder dat dit aan het globale overzicht der krommen afbreuk doet. De kolommen op de onderste lijn stellen de per dag met de urine uitgescheiden hoeveelheid keukenzout in grammen voor, waarvan het aantal door de cijfers o, 5, 10 enz. wordt aangeduid. De lijn daarboven geeft de diurese aan in liters, De kolommen op de horizontale lijn in het midden stellen voor de dagelijks uitgescheiden hoeveelheid eiwit in grammen, aangeduid door de cijfers o, 1,2, 3, enz. De bovenste kromme geeft het gewichtsbeloop in Kilogrammen; de plotselinge, sterke, loodrechte daling valt samen met de bevalling. De krommen links daarvan hebben dus betrekking op de zwangerschap, rechts daarvan op het kraambed. De lijnen, die hier en daar onder de figuren zijn gedrukt, stellen voor; rrT-i-rrrrr-^r-r ambulante behandeling. melkdieet. -x-x'X'*'x-X'x-x-xx-x-x-*'*'x-x-x-x gewone voeding. Zonder deze aanduiding werd steeds bedrust gehouden met zoutloos dieet.

Sluiten