Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geval XLII. 1914. X°. 478. Y-para. 31 jaar. Laatste menstr. 21 Maart. Beloop der vorige zwangerschappen: Iste; voldragen, levend kind; zwangerschap zonder stoornis. 2de ; gemacereerd kind van 7 maanden; geboren 14 dagen na den dood; zwangerschap zonder stoornis. 3de; gemacereerd kind van 8 maanden, eenige dagen naden dood geboren. 4de: Bevalling 14 dagen te vroeg; het kind zou volgens patiënte tijdens de haring gestorven zijn. 28 September, 7 maanden zwanger, komt patiënte om raad. Er is geen enkele afwijking te ontdekken, de urine is eiwitvrrj; de reactie van Wassermaan is negatief. Advies: zoutloos diëet. Yan 1 October tot 16 November wordt thuis zoutloos diëet gehouden; dan wordt patiënte wegens bloeding opgenomen, die ,onder bedrust na een paar dagen voor goed ophoudt. Yan 16 November tot 25 Januari inde kliniek zoutloos diëet; in dien tijd blijft de urine eiwitvrij, is de hoeveelheid uitgescheiden chloornatrium I—21—2 Gram per dag en stijgt het lichaamsgewicht geleidelijk van 53,6—59,1 K.G. Bevalling normaal. Het kind leeft, 3,620 K.Gr.; inde placenta vele kleine infarcten, vrij groot. Yrij sterke nabloeding. Kraambed normaal. Bij ontslag den 14den dag 55,5 K.G. 28 December had men patiënte laten opstaan en bij vergissing gewoon eten gegeven. Tot dien was het gewicht langzaam gestegen van 53,6 tot 55,6 K.Gr. Den Isten Januari woog patiënte 58,5 K.Gr.; zij kreeg toen weder zoutloos diëet, bleef ambulant, doch viel niet meer af; de gewichtstoename tot 25 Januari was echter zeer gering. De gewichtstoeneming na het opstaan moet voor een deel aan stuwingsoedeem worden toegeschreven. (Zie fig. 3.) Dat de wegens de bloeding voorgeschreven tijdelijke rust geen wezenlijken invloed heeft gehad, bewijst het feit, dat patiënte later nog 4 weken zonder hinder ambulant was. Geval XLIII. 1914. N°. 491. Yl-para. 29 jaar. Laatste menstr. half Mei. Iste zwangerschap normaal; voldragen levend kind. 2d.e; abortus van 21- maand. 3de; normale zwangerschap; voldragen levend kind. 4de; gemacereerd kind van 7 maanden; 8 weken te voren gestorven. sde; gemacereerd kind van 61 maand; 7 weken te voren gestorven. Ned. Tijdsein. v. Yerlosk. en Gynaec. 1917. ' 6

81

Sluiten