Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende ontwikkelingsstadia. Follikels in verschillende graden van atresie; corpora atretica. In enkele atretische follikels vindt men eitjes, waarin cellen gedrongen zijn, en andere, waar dit niet het geval is. Ovarium XXXYI. Kind van 7 jaren. Het oppervlakkig epithelium is slecht bewaard gebleven; goed ontwikkelde albuginea. Weinig primairfollikels, weinig follikels in hoogere ontwikkelingsstadia; atretische follikels; corp. atretic. Ovarium XXXVII. Kind van 9 jaren, overleden aan pneumonie. Het oppervlakkig epithelium is verloren gegaan; smalle albuginea. Tamelijk veel primairfollikels; enkele follikels in hoogere graad van ontwikkeling; verschillende groote atretische follikels; corp. atretic. Ovarium XXXVIII. Kind van 9 jaren, overleden aan miliair tuberculose. Oppervlakkig epithelium is hier en daar te zien. Hoed ontwikkelde albuginea. Weinig primairfollikels en follikels in hoogere ontwikkelingsstadia. Atretische follikels en corp. atretic. Ovarium XXXIX. Kind van 15 jaar, overleden aan sepsis. Het oppervlakkig epithelium is slecht bewaard gebleven; goed ontwikkelde albuginea. Tamelijk veel primairfollikels, enkele follikels zijn meer ontwikkeld. Atretische follikels; corp. atretic. Enkele praeparaten vertoonon eitjes in atretische follikels, waarin geen cellen gedrongen zijn. Ovaria XL a en b. Kind van 16 jaar; overleden aan tuberculeuss meningitis. XL a. Oppervlakkig epithelium is slecht bewaard gebleven; goed ontwikkelde albuginea. Weinig primairfollikels, verschillende follikels in hoogeren graad van ontwikkeling; atretische follikels; corp. atretic. Enkele praeparaten vertoonen eitjes in atret. follikels, waarin qeen cellen gedrongen zijn. XL b als XL a. Ovaria XLI a en b. Kind van 16 jaren overleden aan tuherculeuse meningitis. XLIa. Het oppervlakkig epithelium is slecht bewaard gebleven. Hoed ontwikkelde albuginea. Primairfollikels, zeer weinig follikels in hoogeren graad van ontwikkeling, geen follikels van de Hraaf enkele atretische follikels, corp. atretic.

172

Sluiten