Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezamenlijk ge- Gemiddeld gewicht wicht v.d. kind. van het kind. bij 63.5 23 jarigen en ) „„„„„„ „„„„ J4B 24 J 8 | 375850 gr. 3370 gr. 48 24 ) ■7o26en 26 I ” | 396750 ■ 3362 ■ ’62 «“Is ! ” | 412900 ■ 3384 – ' 43.5 80 —37 i ' | 328300 • 3437 " . 43.5 30 -37 „ . I 12 38 —47 „ j löyrfUU » d4IU « Brengt men deze uitkomsten in krommen, waarbij de stippellijn de cijfers der gehalveerd gemengde leeftijdsgroepen, de doorgetrokken lijn die der oorspronkelijke leeftijdsgroepen voorstelt, dan wordt het verband tusschen den leeftijd der eerstbarige en het gemiddelde gewicht van het kind iets meer overzichtelijk. Daaruit schijnt te volgen, dat omstreeks het 27e levensjaar de kans op het stijgen van het gewicht van het kind iets toeneemt. Het is echter waarschijnlijk, dat een nieuwe becijfering met grooter getallen een geheel ander beeld zoude geven.

215

Sluiten