Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de schouders te doen geboren worden. Dadelijk na de geboorte van het kind klaagde de vrouw over heftige pijn in het rechter been. Na vier weken nog belemmering bij het loopen. Na 10 weken verlamming van rechter peroneus met ontaardingsreactie. Yele gevallen zijn beschreven, waar de verlamming na een tangverlossing is opgetreden. Evenals bij de uithaling aan den voet is het verklaarbaar, dat ook hierbij de frequentie grooter is dan bij spontane haringen, door de mogelijke wanverhouding tusschen hoofd en bekken en de grootere aangewende kracht. Bij de tangverlossing komt bovendien de invloed van het instrument zelf. Op verschillende wijzen kan het instrument schade aanrichten. I°. Kan bij het inbrengen één der lepels tegen den plexus gedrukt worden. 2°. Kan bij het niet lege artis naar voren brengen de lepel op zijn kant komen te staan en op deze wijze langs het hoofd schuivend den plexus treffen. 3°. Kan bij het schuin aanleggen van de tang de achterste lepel den truncus kwetsen, wanneer het handvat niet voldoende naar de „goede” dij der vrouw wijst (zie fig. 2,3, 4).

279

Fig. 2. Tang ligt als in fig. 3. Van voren gefotografeerd. 4°. Kunnen bij het extraheeren de punten of scherpe kanten der lepels met den plexus in aanraking komen. Bij een geskeletteerd hekken kan men zich, wat het laatste punt betreft, er van overtuigen, dat vooral een te vroeg willen roteeren om de symphysis met een

Sluiten