Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de borstklier afgescheiden. Dit laatste punt zal wel ontoegankelijk blijven voor uitgebreid en betrouwbaar onderzoek, en men moet zich dus tevreden stellen met de hoeveelheid zog, door het kind opgenomen. Ik heb dit onderzoek beperkt tot de eerste twaalf dagen, een tijdperk, dat in verreweg de meeste gevallen tot mijn beschikking was. Dit kan dus slechts een zeer gedeeltelijk inzicht geven inde functie der borstklier en laat in het geheel geen antwoord toe op de vraag naar de deugdelijkheid dier functie gedurende den geheelen zoogtijd. Ik beschik echter niet over gegevens, en vrees nooit over gegevens te zullen beschikken, die daaromtrent nauwkeurige inlichting zullen geven. Voor vergelijking tusschen vrouwen van verschillenden leeftijd is echter ook dit tijdperk van 12 dagen bruikbaar; allen hebben gemeen het feit der eerstbarigheid, d. w. z. de moeilijkheden van het eerste zoogen. Hoeveelheid zog, door het kind genoten, hij 672 eerstbarigen {Toe. 1903 + 1916), gedurende de eerste twaalf dagen. Leeftijd. Aantal vrouwen. Gezamenlijke hoe- Gemiddelde hoeveelheid zog. veelheid zog. 14 jaren, 2 6960 gr. 3480 gr. 15 „ 3 13170 „ 4390 „ 16 „ 7 30710 „ 4387 „ 17 „ 32 120646 „ 3770 „ 18 „ 52 228898 „ 4402 „ 19 „ 68 287451 „ 4427 „ 20 „ 83 352072 „ 4242 „ 21 „ 63 248581 „ 3946 „ 22 „ 71 293431 „ 4133 „ 23 „ 71 285431 „ 4020 „ 24 „ 49 198783 „ 4057 „ 25 „ 30 120730 „ 4024 „ 26 „ 31 120853 „ 3898 „ 27 „ 23 83882 „ 3647 „ 28 „ 14 52110 „ 3722 „ 29 „ 17 54096 „ 3182 „ 30 „ 12 27607 „ 2300 „ 31 „ 8 20957 „ 2619 „ ' 32 „ 7 24725 „ 3532 „ 33 „ 6 15930 „ 2655 „ 34 „ 9 28495 „ 3166 „ 35 „ 4 8380 „ 2095 „ 37 „ 4 17680 „ 4420 „ 38 „ 4 5513 „ 1378 „ 40 „ 2 4945 „ 2472 „

298

Sluiten