Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer groote hoeveelheid bloed. De scheur werd gehecht. Een kwartier na de operatie sterft zij. sde5de geval. Juffr. W., YI p., had een algemeen vernauwd plat hekken. Schedel stond in kruinligging. Zij had een hangbuik en de weeën waren van den beginne af krachtig. Den volgenden dag om 1 uur ’s middags vertoonde zij oedeem der uitw. genitalia. De contractiering stond handbreedte boven de symphyse. Een half uur daarna heftige pijn, waarna de weeën ophielden. Het kind werd per forcipem geëxtraheerd. Er bleek te bestaan een colpaporrhexis. Wegens den zeer bedenkelijken toestand der patiënte werd van operatie afgezien en bepaalde men zich tot de tamponnade. Spoedig daarna overleed zij. 6de gevolg medegedeeld inde vergadering der G ynaccol. Ver. op 19 Nov. 1916, betrof een violente ruptuur, ontstaan bij de poging tot versie. Onmiddellijk daarna laparotomie, ontwikkeling vaneen levend kind, waarna de uterus werd geëxstirpeerd. De vrouw herstelde. De scheur was zeer groot. De vrouw had een algemeen vernauwd plat rachitisch bekken van 8.2 c.M. conjug. vera. Samengevat stierven van de zes, vier vrouwen, drie dezer in aansluiting aan de ruptuur, tengevolge van in hoofdzaak verbloeding. De 4':lc heeft het nog 12 dagen uitgehouden, doch zij stierf aan peritonitis. Geen dezer vier kon, op welke wijze zij ook zouden behandeld zijn, worden gered. De beide anderen, die, de één met supravaginale amputatie, de andere met totaalexstirpatie, waren behandeld, genazen. Alle kinderen stierven, behalve het kind der onder H°. 6 beschreven vrouw, dat, dank zij de vlugge hulp, kon gered worden. De prognose der complete uterusruptuur hangt af van den graad van bloedverlies en van de kans op infectie. Sterft de vrouw niet door het bloedverlies in aansluiting aan de ruptuur, dan kan zij later bezwijken door infectie. Een rationeele therapie moet dus beide gevaren onder de oogen zien. Is het bloedverlies te groot, dan zal geen enkele therapie de vrouw nog kunnen redden. Is het bloedverlies matig, dan zou, indien hiervan alleen de redding der vrouw afhing, zoowel de conservatieve als de radikale therapie (laparotomie) goede resultaten opleveren. Doch er is ook kans op infectie, en dan doen zich weder verschillende mogelijkheden voor, die echter niet vooraf zijn te bepalen. I°. kunnen bij het ontstaan der scheur en het uittreden van het kind inde buikholte infectiekiemen op het peritoneum terecht komen; 2°. dit gebeurt niet, doch er bevinden zich wel virulente

317

Sluiten