Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veranderingen bij een ruptura uteri. Dan is Kouwet van meening, dat de Shoo de gevaren der incomplete ruptuur onderschat, evenals de gevaren van zijn conservatieve behandeling. Er is toch niet altijd weinig bloeding. Kouwet zag er met bloedingen tot inde nierloge en één, die zelfs verbloed is. Wat de resultaten der conservatieve behandeling betreft, hier pleit toch het geval van de Snoo, waar drie maal achtereen een ruptura uteri optrad, niet voor de hechtheid van de genezen wond. Ook Kouwet gelooft aan den invloed van het curetteeren. Waar Meur er de oorzaak in het dilateeren hierbij zoekt, wil hij echter aan het curetteeren zelf de grootste waarde hechten. Pas geleden nog was hij versteld over de groote hoeveelheid spierweefsel, die hij persoonlijk bij het voorzichtig curetteeren vaneen puerperale baarmoeder na abortus naar buiten had gebracht. Engelhard vraagt met het oog op het groote onderscheid in behandeling van de rupturen in het corpus en het O. U. 8. door de Snoo, hoe hij de uitbreiding van de scheur nauwkeurig vaststelt. Bij het gapen van de scheur in het corpus uteri is een kleine uitbreiding boven het O. U. 8., die over het hoofd wordt gezien, 'voldoende voor het ontstaan eener communicatie met de buikholte, welke de Snoo evenzeer vreest als spreker. Verder kan spreker zich niet vereenigen met het plan van de Snoo om de placenta uit de gescheurde baarmoeder te verwijderen door den handgreep van Credé, hetzij naar de vagina, hetzij naar de buikholte. Een placenta, die bij een uterusruptuur niet tegelijk is uitgedreven met het kind of van den uteruswand heeft losgelaten, zit zoo abnormaal vast, dat zij tot geen bloeding zal aanleiding geven. Spreker ziet dus niet alleen geen noodzaak voor toepassing van den handgreep, maar vindt hem bovendien lang niet onschuldig in deze omstandigheden. De Snoo, de verschillende sprekers beantwoordend, zegt, dat hij het terughalen van de curette door. het ostium internum het gevaarlijkst acht, daar vooral vandaar weefselstukken kunnen meegesleept worden. Hij is het met Kouwer eens, dat de toestand van de baarmoeder na zijn behandelingswijze van incomplete uterusruptuur voor verbetering vatbaar is, vindt echter het operatieve ingrijpen gevaarlijk. Zeer waarschijnlijk zelfs neemt het gevaar van infectie door de operatie toe n.l. door het openen van het lig. latum. Hij meent dus, dat de vrouw door operatief ingrijpen meer gevaar loopt dan bij de conservatieve behandeling. Ter bepaling van de bovengrens van de scheur in het O. U. S. richt hij zich naar don contractiering. Hij wil gaarne toegeven, dat

319

Sluiten