Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. Bk. Leeftijd en zogafscheiding der moeder, door Prof. B. J. Kouwer . 1 De werking van baarmoeder-extracten op deu overlevenden konijnenuterus, door Dr. J. L. B. Engelhard. (Onderzoek uit de Vrouwenkliniek te Utrecht.) 11 De werking van senecio op de baarmoederspier, door Dr. J. L. B. Engelhard 16 Haemoglobinaemio in het kraambed, veroorzaakt door den gasbacil, door Dr. J. L. B. Engelhard 20 De werking van extract, hydrastis en zijn bestanddeelen op de baarmoeder der kat, door Dr. J. L. B. Engelhard 24 De kreatine- en kreatinine-stofwisseling inde zwangerschap, door Dr. J. C. Beker. (Mededeeling uit het Gemeente-ziekenhuis te Arnhem.) 27 Een en ander over het ovarium van den menseh tijdens het tijdperk der menstruatie. Het geslachtsrijpe ovarium, door A. G. Th. Beeking. (Mededeeling uit het laboratorium der Uriiversiteits- Yrouwenkliniek te Utrecht) 16 Zwangerschap en verhoogde bloed? h’ukking, door K. de Snoo, geneesheer-directeur der Eijkskweekschool voor vroedvrouwen te Botterdam (met platen) 157 Verslag van het behandelde inde vergaderingen van Januari, Juni, October en December 1918, der Ned. Gynaec. Vereeniging te Amsterdam, (met afbeeldingen), dooi’ Dr. J. L. B. Engelhard . 218 Van Hoytema: Ectopisohe zwangerschap en salpingitis isthraicanodosa, blz. 218. Kouwet, idem, (discussie), blz. 219. Van Hoytema; Pseudohermaphroditisme, blz. 219. van'Tussenbroek, Kouwer, idem, (discussie), blz. 220. de Snoo: Driemaal scliaanilieensne.de bij dezelfde vrouw, blz. 221. de Snoo Heksachtige sarcomen, blz. 223. de Snoo: Druiventrosvormig slijmvliessaroooni, blz. 226. Kouwer, de Monchy, Engelhard, idem, discussie, blz. 227. Kouwer: Zogseoretie en leeftijd der moeder, blz. 227. de Snoo: idem, (discussie), blz. 227. Engelhard: Extractum seneoionis, hlz. 228. Kouwer: idem, (discussie), blz. 228. de Snoo; Hypertensie'in de zwangerschap, blz. 228. Beker, Kouwer, idem,.(discussie), blz. 230. Meurer: Bloedsdrukkiug en zwangerschap, blz. 231. de Snoo; Omentoplastiek, blz. 287. Meurer, Kouwer, de Groot, Jongen, van Dongen, Dri essen, idem, (discussie), blz. 238.— de Snoo: Zitbekkens. blz. 239. Jonges, Meurer Kouwer, idem, (discussie), blz. 242. de Snoo: Eetrovaginaal carcinoom, blz. 242. Driessen, idem, (discussie), blz. 243. de Snoo: Carcinoma vaginae, blz. 243. Beker: Botopische zwangerschap, voldragen vrucht, blz. 243. de Snoo, idem, (discussie), blz. 244. Beker; Kreatine-afscheiding inde zwangerschap, hlz. 244. Kouwer, van Dongen, idem, (discussie), blz. 245. Nijhoff: Carcinoma ovarii duplex in pnerperio,

Sluiten