Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het extract uit den wortel de sterkste uitwerking heeft op den overlevenden cavea-uterus. Ik heb de tincturen uit de verschillende deelen der plant onderzocht in haar werking op den overlevenden konijnenuterus; bovendien heb ik in enkele gevallen ter vergelijking den uterus vaneen cavea gebruikt. Verder heb ik de tinctura seneoionis vergeleken met tinct. erodii en secacornine Roche. De tincturae hadden de sterkte van 1: 5, voor het gebruik werden zij tienmaal met Ring er’s vloeistof verdund. Hierdoor kon de kleinst werkzame dosis worden opgespoord, bovendien werd daardoor de werking van den alkohol uitgeschakeld, waarvan Storm v. Leeuwen bij het gebruik der onverdunde tinctuur den storenden invloed had ondervonden. De uterus werd, nadat het konijn door nekslag gedood was, snel uitgenomen en in Ringer’s vloeistof van 37° gebracht, waardoor zuurstof geleid werd. Hij bleef hierin uren lang leven, slechts een enkele stierf spoedig of werkte reeds van het begin af slecht. Ik gebruikte smalle ronde buizen met twee dunne op den bodem uitmondende buisjes, het eene voor toevoer der zuurstof, het andere voor verversching van de vloeistof bestemd. In het midden van den bodem bevond zich een haakje om den uterushoorn vast te maken, het andere uiteinde der hoorn werd aan de schrijfpen van het kymographion bevestigd. De buizen konden 100 cm3, van Ringer’s vloeistof bevattenen waren geplaatst ineen dubbel waterbad; zij konden zoodoende dooreen gasvlam zeer gemakkelijk op standvastige temperatuur gehouden worden. De beide hoornen vaneen zelfde baarmoeder werden altijd gelijktijdig gebruikt, elk ingespannen ineen afzonderlijke buis, zoodat bij de beproeving van één of vergelijking van twee verschillende geneesmiddelen individueele gevoeligheid zooveel mogelijk uitgesloten kon worden geacht. Bij de vergelijking van tinct. radicis senecionis en secacornine Roche kwam het volgende aan liet licht: (Zie kromme 1 en 2.) Ra toedienen van 0.2 cm3, tinct. radicis senecionis, 10 maal verdund, worden de contracties frequenter, na 0.3 cm3, wordt ook de tonus vermeerderd. Ra toedienen van 0.5 cm3, krijgen de contracties een licht tetanisch karakter. Overeenkomstige hoeveelheden secacornine Roche 10 maal verdund hebben slechts als gevolg, dat nu en dan een langere contractie-toestand optreedt. In kromme 3 is de sterkere werking van tinct. rad. senecionis nog duidelijker zichtbaar, waar na 0.2 om3, reeds tonusverhooging optreedt, die bij secacornine eerst na 1 cm3, in dezelfde mate voor den dag komt. Ra 1 cm3, tinct. senecionis treedt tetanus op. Tijdsein, v. Verlost, en Gryn. XXVII. 2

17

Sluiten