Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Green oppervlakkig epithelium ; geen primairfollikels. Een paar follikels van de Graaf, waaronder een samengevallen (pas gesprongen?). Corp. albie. in verschillende stadia. L. als R. Ook hierin werd een groote, samengevallen follikel van de Graaf aangetroffen. Ovaria LXX. R. en L. 52 j. Ovaria afkomstig vaneen patiënte, geopereerd wegens carcinoma uteri. R. Zeer weinig oppervlakkig epithelium; geen primairfollikels. Een zeer kleine follikel van de Graaf (atretisch?); een groote atretisehe follikel met bloeding inden wand. Corp. albic. in allerlei stadia. L. ongeveer als R. Ovarium LXXI. 54 j. Ovarium afkomstig vaneen patiënte, geopereerd wegens carcin. uteri. Weinig oppervlakkig epithelium; diepe instulpingen in don rand. Geen primair follikels, enkele follikels in hoogeren graad van ontwikkeling. Een groote follikel van de Graaf. Een vrij groote cyste van onbekende afkomst (beginnende ovariaalcyste?). Corp. albicans in verschillende stadia. Dit is het ovarium, dat ik van Dr. Sohuyling ontving, waarvan bij de behandeling van het ovarium gyratum sprake was. Ovaria afkomstig uit de praktijk van Dr. K. de Sn 00, te Rotterdam. A. Ovarium bij zwangerschap van 10 weken; totaal-exstirpatie van den uterus wegens peritonitis na poging tot abortus provocatus 24 uren te voren. Oppervlakkig epithelium is zeer slecht bewaard gebleven; weinig primairfollikels, enkele daarvan in hoogeren graad van ontwikkeling; groote follikels in atresie. Goed ontwikkeld corpus luteum,. tusschen de (granulosa) luteïnecellen veel bindweefsel; hier en daar nog duidelijk theca internaweefsel. Corp. albic. in verschillende grootte (inde grootste is nog een bindweefselkern te herkennen). Op verschillende plaatsen aan den rand van het ovarium zijn groepen van deciduacellen te herkennen. B. Ovarium bij zwangerschap van 10 weken; totaal-exstirpatie van den myomateusen uterus (myoom necrose). Geen oppervlakkig epithelium. Weinig primairfollikels, enkele in hoogeren graad van ontwikkeling. Verschillende follikels van de Graaf, atretisehe follikels. Corp. albic.; corp. atretic.; een oud corp. lut., waarvan de luteïnecellen niet goed meer afgescheiden zijn en

137

Sluiten