Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De scherpe rand, welke zich naar voren in den voorwand verloor, was dus het ostium internum. Terwijl de placenta vóór los was, bleek zij achter, zoowel rechts als links, zoover die

Fig. 3. rand reikte, tot aan het ostium internum toe stevig vast te zitten. Ik meende op grond daarvan de diagnose te moeten stellen op placenta praevia cervicalis met zeer sterke spoorvorming, zooals in lig. 3 is afgebeeld, hetgeen inderdaad het geval bleek te zijn, Tijdschr. v. Verlost, en Gyn. XXVIII. 5

65

Sluiten