Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1909. Leerboek der Verloskunde 4e. Druk. Haarlem, Bobn. De Verloskundige therapie der naaste toekomst, Geneesk. bladen, XIV, 7. 1910. Extraperitoneale keizersnede. Ned. T. v. Verl. XX, p. 49. Perforatie uteri uit medisoh-forensisch standpunt beschouwd, ibid p. 241. De Verloskunst verdedigd tegenover de verloskundigen, Ned. T. v. Gen. II, 97. (Openingsrede Algem. Verg. Ned. Mij. t. b. d, geneeskunst, Leerboek der gynaecologie 5e Druk. Leiden, van Doesburgh. De wet en de abortus criminalis, Geneesk. Bladen XV, 8. Zwangerschap-dermographie. Ned. Maandschrift voor Verlosk. en kinderziekten. 1911. Peritoneale wondbehandeling. Ned. T. v. Verl. XXI, p. 242. 1912. Het jongste abortusartikel in de Tweede Kamer. Ned. T. v. Gen,. I, p. 849. De stuitliggiugen in de Amsterdamsohe Vrouwenkliniek van 1902 — 1911. ibid. XXI, p. 99. Zwangersohapshaematurie. Ned. T. v. Gen. II, p. 900. 1913. Leerboek der Verloskunde. 5e Druk. Haarlem, Bohn. De zorg voor het moederschap. Rectorale oratie Amsterdam, Scheltema & Holkema. 1914. Wat onderscheidt essentieel den kwakzalver en den vrijen genezer van den geschoolden geneesheer? Ned. T. v. Gen. I, 1895. Behandeling van placenta praevia (statistiek). Ned. T. v. Verl. XXXIII, p. 301. 1915. Behandeling van eclampsie, ibid. p. 201. Behandeling bij puerperale infectie. Ned. T. v. Verl. XXXIV, p. 298. 1916. Verdubbeling van het genitaal-apparaat met baringsstoornis. Ned. ï. v. Verl. XXVI, p. 1. 1917. Leerboek der gynaecologie. 6e Druk, Leiden, van Doesburgh. (bewerkt door P. C. T. van der Hoeven). 1919. Leerboek der Verloskunde. 6e Druk. Haarlem, Bohn.

95

Sluiten