Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yan deze werden 5 gehecht, een 6de had moeten worden gehecht (3de doodelijk verloopend geval). 1 maal ontwikkelde zich een blaasfistel, die later op eenvoudige wijze kon worden gesloten. Wat den totalen duur van het accouchent forcé volgens Bonnaire betreft, konden wij zulks berekenen uit 51 gevallen, waarin deze nauwkeurig was opgeteekend; deze bedroeg gemiddeld 7.7 minuut, dikwijls duurde de geheele behandeling veel korter. Kinderen. Placenta pr. centr. behandeld met spoedverlossing 33 kinderen, van de 30 vóór de operatie levende kinderen werden 29 of bijna 97 °/D levend geboren, hiervan bleven leven 20 of bijna 67 °/0. Placenta praevia lateralis behandeld met spoedverlossing 36 kinderen. Yan de 35 vóór de operatie levende kinderen werden 30, d. i. bijna 86 °/0, levend geboren; hiervan bleven in leven 23, d. i. bijna 66 °/0 De 7 levend geboren doch later gestorven kinderen wogen 1400, 1450, 1500, 1580, 1680, 1800 en 2000 gr. Yan de 70 met spoedverlossing geboren kinderen waren 4 dood vóór de behandeling. Yan de 66 vóór de behandeling levende kinderen werden 60 levend geboren, d.i. 90 °/0. Hiervan stierven later 16, zoodat er 66 % in leven bleven. Placenta pr. centr. behandeld met Br. H. Van de 6 kinderen werd 1 levend geboren, 4 kinderen, waaronder 1 van 1090 gr., stierven vóór de behandeling, 1 was dood vóór de behandeling. Plac. praevia later, of marginalia behandeld met Br. H. De 6 kinderen werden dood geboren, doch allen waren reeds vóór de behandeling gestorven. Plac. praevia later, of marginalia verloopen zonder bijzondere behandeling of behandeld door middel van breken van de vliezen. Van de 28 kinderen was er één vóór den partus gestorven (750 gr.), 1 kind van 4150 gr. en 1 van 2045 gr. waren dood bij opneming. Yan de 25 bij opneming levende kinderen werd er één dood geboren, een van 1500 gr. bezweek na 3 dagen, dus 92 °/0 levende kinderen. Plac. pr. behandeld door Extr. of Y. en Extr. bij voldoende ontsl. 2 gevallen. In één geval stierf het kind tijdens de behandeling, in het andere geval was het kind bij opneming reeds dood. Alles bij elkaar genomen werden van de 97 vóór de behandeling

159

Sluiten