Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons de waarschuwing, niet al te optimistisch te zijn, daar er groote kans bestaat, dat wij het gewicht onderschatten. Nu is de door mij gekozen maatstaf voor de beoordeeliug van een voldoend juiste schatting, nl. een verschil van niet meer dan 250 gram, zuiver willekeurig! Een verschil van b.v. 260 gram, 270 gram zou praktisch dezelfde beteekenis hebben, maar onze uitkomsten in een veel gunstiger licht zetten. Dit spreekt van zelf — en het blijkt ten overvloede ook nog uit de volgende becijfering: bij 1067 lichte kinderen (d. w. z. minder dan 3200 gram) is het kind als licht geschat in 79 °/0 der gevallen en is het kind als zwaar geschat (d. w. z. als meer dan 3200 gram) in 20 °/c der gevallen. Bij 1042 zware kinderen (d. w. z. meer dan 3400 gram) is het kind als zwaar geschat (> 3400 gram) in 68 °/0 der gevallen en is het kind als licht geschat (< 3400 gram) in 32 °/c der gevallen. Nogmaals in aanmerking nemend, dat onze uitkomsten een gunstiger licht op onze bedrevenheid in het schatten zouden werpen, wanneer wij de aanteekeningeu der pas in functie gekomen jonge assistenten hadden uitgeschakeld, mogen wij, in alle bescheidenheid onze vele vergissingen erkennend, toch ons er over verheugen, dat wij in het algemeen, in de overgroote meerderheid der schattingen, inderdaad het lichte en het zware kind niet hebben miskend. Bovendien wettigt het inzicht in den aard onzer fouten, dat alleen door de hier boven medegedeelde berekening mogelijk werd, de verwachting, dat voortaan de kans op goed schatten nog grooter zal worden.

191

Sluiten