Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buik dikker, zij kon haar corset niet meer aan, zoodat zij vreesde, niettegenstaande zij regelmatig menstrueerde, zwanger te zijn. Zij had af en toe vage pijn in den buik, slechte eetlust; ontlasting en urineloozing normaal. Patiënte zag er slap en bleek uit; de buik was gespannen, glom. De flanken waren gedempt, wisselend bij zijligging; ook boven de symphysis was wat demping. Geen duidelijke vochtgolving. Boven de symphysis was een vage, pijnlijke weerstand, die afhankelijk bleek te zijn van een tumor, die tot even boven de symphysis reikte. De bekkenholte was opgevuld door een tumor, die zich uitstrekte van den rechter bekkenwand tot den linker en van het schaambeen tot het sacrum. Onder aan die massa hing de kleine portio; de uterus was niet te onderscheiden. De diagnose werd gesteld op dubbelzijdig ovariumcarcinoom, en, hoewel de prognose absoluut slecht kcheen, besloot ik tot operatie. 15 Maart: mediane laparotomie. Er stroomt een flinke hoeveelheid ascites af. De bekkenorganen zijn verscholen achter daarmede geadhereerde darmen en omentum, die worden losgemaakt. Daarop komt een hobbelige tumormassa te voorschijn, die uitgaat van het rechter adnexum, ruim een kinderhoofd groot, deels cysteus, deels carciuomateus. Zij is rondom met het peritoneum en met den uterus vergroeid, terwijl zich hoogerop langs de wervelkolom talrijke metastasen op het peritoneum bevinden. Ook het linker adnexum is veranderd in een vuistgrooten tumor, met talrijke uitgroeisels bedekt en met den bekkenwand vergroeid. Met het oog op het hopelooze van den toestand wordt besloten den uterus met de adnexa te extirpeeren, zoo goed en zoo kwaad als het gaat. Daartoe wordt eerst het rechter lig. inf. pelv. onderhonden en de tumor wat gemobiliseerd. Vervolgens wordt het linker adnexum losgepeld en geëxtirpeerd, zoodat er ruimte komt. Nu wordt het linker lig. latum onderhonden en doorgeknipt, totdat de vagina kan worden geopend. Vervolgens wordt van onder af het rechter parametrium onderhonden en de tumormassa uitgeschild. Daarna blijven hier en daar nog grootere en kleinere carcinoomknobbels over, die grootendeels worden verwijderd, waarop in de vagina een tampon wordt gelegd en het operaticterrein, door het blaasperitoneum aan de flexuur te hechten, van de buikholte afgesloten. Sluiting van den buikwand in drie lagen. Niettegenstaande de zeer ingrijpende operatie herstelde patiënte spoedig. Behalve een lichte temperatuursverhooging in de eerste dagen, was hot genezingsproces ongestoord. Zij werd na zes weken ontslagen, met een tumor tor grootte van een duivenei in het

197

Sluiten