Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lengte (7 tot 10 en meer cM. gemiddeld) voldoende is, ten derde omdat het orgaan hij beide geslachten aanwezig is, ten vierde omdat men een overtollig (P) orgaan gebruikt voor een nuttig doel, en ten slotte omdat deze operatie als zoodanig niet gevaar lijker is dan andere operatiemethoden. „Wir halten es daher, da uns der Wurmfortsatz aus den von Giannetasis angegebenen Grimden dem Dünndarm vorgezogen werden zu mussen scheint, für geboten, auoh fürderhin die Methode der Zwischenschaltung des Wurmfortsatzes in geeigneten Pallen am lebenden Menschen unter allen Kauteln zu versuchen” (Berndt 5). Tuba Falloppii. Bloedvaten. Stubenrauch (79a) verving het ontbrekende ureter-stuk door de tuba Palloppii; Chiasserini (13) maakte van speciaal gepraepareerde bloedvaten gebruik. Chiasserini beweert, dat de bloedvaten wel aangroeiden, evenwel ontstond er altijd eene stenose. Bloedvaten zijn dus geen geschikt vervangings-materiaal, al heeft Wintz (85) enkele functioneel goede resultaten beschreven. Vaginale slijmvlieslap. Mathes (54) maakte een koker van vaginaal slijmvlies; het eene eind van deze koker werd inde blaas geïmplanteerd, het andere ontving den ureter. Tot zoover hebben al de behandelde methoden hetzelfde doel nagestreefd ; in alle ziet men het streven naar het functioneel behoud van de nier. De twee nu nog te behandelen methoden berusten op het uitschakelen van dit orgaan; inde eene atrophieert de nier als gevolg van het afsluiten van den ureter, en inde andere wordt het secerneerend orgaan verwijderd. Afsluiten van den ureter. Wanneer men te maken heeft met eene ureter-fistel, die zoo ver van de blaas verwijderd is, dat men den ureter niet daarin kan implanteeren, of dat men afziet van het toepassen vaneen der voormelde behandelingsmethoden, dan kan men den ureter eenvoudig af binden en in situ laten, zooals Guyon in 1891 ons den raad gaf. Een zoodanig af binden van den ureter was gewoonlijk voldoende om de nier tot atrophie te brengen. (Robinson) (68). Deze atrophie, voorafgegaan door eene hydronephrose, die meestentijds zonder ver-

60

Sluiten