Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

urineeren, terwijl zij tevens over pijn inde rechterzijde klaagde. Toen zij 5 Dec. inde kliniek werd opgenomen, vond men in de longen geen veranderingen. De urine was zuur, troebel, bevatte eiwit, etter, enkele roode bloedcellen en epitbeliumcellen. Twee dagen later beviel zij voorspoedig en a terme vaneen levend kind, doch dadelijk na de bevalling steeg de temperatuur, om tot het einde toe regelmatig intermitteerend verhoogd te blijven. Twee weken later was bij inwendig onderzoek de verdikte, pijnlijke rechter ureter te voelen; ook de rechter nier was pijnlijk en vergroot. Hier ontwikkelde zich een groote tumor, waarschijnlijk een absces in of om de nier. Cystoscopisch onderzoek toonde een hyperaemisch blaasslijmvlies; uit beide ureteren kwam troebele urine; uit de rechter tevens grootere vlokken. Pat. werd naar de chirurg, kliniek overgebracht (14 Jan.), waar zij 19 Maart stierf, zonder te zijn geopereerd. Obductie: In beide pleuraholten vocht, in beide adhaerente toppen verkalkte tuberculeuze haardjes. In beide longen niet uitgebreide haemorrhagische infarcten. Rechter nier in groote holte veranderd, die 3 tot 4 L. etter en kaasmassa’s bevat; in ’t pyelum uitgebreide zweren en tuberkels. Rechter ureter verwijd, tuberkels op het slijmvlies. Linker nier en ureter gezond. Inden fundus van de blaas een groot tuberculeus ulcus; om den rechter uretermond een groote massa tuberkels, van waar uit het proces zich dadelijk inden ureter voortzet. Rondom den linker ureterraond enkele tuberkels; hier gaat het proces echter niet op den ureter over. In darmen en larynx geen tuberculose te vinden. Toe. 1918—199. 33 j. VII-p. De eerste 4 kinderen der vrouw zijn spontaan en a terme geboren; de vijfde zwangerschap eindigde ineen miskraam en bij de zesde bevalling (Juni 1915) werden tweelingen geboren. Sedert deze laatste bevalling klaagt patiënte over buikpijn, die in deze zwangerschap toegenomen is. Sedert Januari is zij bedlegerig en heeft zij last van pijnlijke urineloozing. Eenige weken voor haar opneming zou zij koude rillingen gehad hebben. De vrouw komt den 25sten April in zieken toestand inde kliniek. De buik is sterk opgezet en pijnlijk. Voor de zwangere baarmoeder is een dunne vochtlaag aanwezig en links inde flank een vaste, pijnlijke tumor, waarschijnlijk een pyonephrose. Reeds 2 dagen na haar komst inde kliniek bevalt de vrouw spontaan en snel vaneen levend kind van 2260 gram. Na het kraambed wrordt zij overgeplaatst naar de chirurgische kliniek, waar zij den Ssten Juni, zonder geopereerd te zijn, overlijdt.

135

Sluiten