Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toneum niet geïnfecteerd is, doch de vrouw gestorven is tengevolge van sepsis, uitgegaan van het geinfecteerde retroperitoneale haematoom, dat ontstaan was door ruptura uteri, lijkt het mij toch het beste, deze geschiedenis hier te vermelden, tegelijk met de beide andere sterfgevallen aan infectie, na ruptura uteri. De vrouw was onder leiding der Verlosk. Polikl. gemakkelijk bevallen vaneen klein, gemacereerd kind met een slappen hydrocephalus (gewicht 1900 gram). Ook de placenta werd spontaan, door persen der vrouw geboren, waarna zij een weinig bloed verloor, niet van belang. (14 Febr.). Den 16<Ln Febr. was de vrouw ziek, had ze koorts (38.9); de buik was niet opgezet, de uterus lag in het midden en was pijnlijk bij druk. De urine, per catheter verwijderd, bevatte veel bloed. De volgende dagen verbeterde de toestand schijnbaar, daalde de temperatuur, en 19 Febr. bleek er, links boven het lig. v. Poupart een pijnlijke weerstand te bestaan. Den volgenden dag, 20 Febr. werd de vrouw opgenomen. Zij maakte toen een septischen indruk. De massa links tegen den' uterus ligt vlak tegen den buikwand, is inde linkerflank te volgen en zet zich vrij zeker tot inde buurt van de nierloge voort. In het linkergewelf bleek een wond te zijn, voortzetting vaneen cervixruptuur, waardoor de vinger ineen holte komt, die met oud stinkend bloed gevuld is. De abscesholte wordt boven het lig. van Poupart geopend en naar buiten en naar de vagina toe gedraineerd. De sepsis was echter reeds te ver gevorderd en den volgenden dag stierf de vrouw. Obductie: Het sygmoied is samengekleefd met de massa links, die uit etterig bloed bestaat. Het haematoom zet zich voort tot aan het pancreas, en zelfs langs de voorzijde der wervelkolom tot aan de rechter nier. Links is het bekkencelweefsel geïnfiltreerd, rechts niet. De cervixscheur loopt tot aan het corpus uteri. Uit de milt werden streptococcen gekweekt. 3). Peritonitis door druknecrose. Toe. 1908—62. kenvernauwing (Conj. vera 9 c.M.). De baring begint met het afloopen van vruchtwater en op den ingang staand hoofd: Aa. k. 1. d. Na 24 uren, waarin de weeën niet zeer krachtig zijn, vordert de ontsluiting tot 6 c.M., deindaling echter niet; intusschen is er temperatuursverhoogiug opgetreden, 38.2. Zes uren later staat het aangezicht voor den uitgang met de kin bijna naar voren; de. temperatuur is inmiddels gedaald tot 37.2. De

204

Sluiten