Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat de vrouw zoo warm aanvoelde, nam de praktikante, ofschoon de vrouw overigens een heel goeden indruk maakte, de temperatuur op; deze was 39.4. Bij inwendig onderzoek bleek er nog een staande portio met gesloten ostium externum te zijn. Er was geen oorzaak voor de koorts te vinden. Den volgenden middag kreeg de vrouw een koude rilling, waarna de temperatuur 41.5 was. ’s Avonds om 8 uur werd het gemacereerde kind spontaan geboren. Dadelijk hierna was de pols klein, maar regelmatig en goed gevuld, doch een uur later ging de toestand snel achteruit; om 2 uur ’s nachts stierf de vrouw. Bij de obductie werd niets anders gevonden, dan dat beide vv. ovaricae gethromboseerd zijn (recent) en beide adnexa geheel doorbloed; terwijl uit de milt streptococcen in reine cultuur konden worden gekweekt. Moet ook dit als een geval van auto-infectie worden beschouwd? Het volgende geval mag zeker niet als zoodanig worden opgevat, al heeft ook de obductie niet bijgedragen tot het verkrijgen vaneen inzicht in het ziekteproces. Toe. 1916—111. X-p. 35 j. De vrouw voelde zich al eenige dagen ziek, toen zij 5 Maart een miskraam kreeg; zij verloor de vrucht, doch vloeide weinig. Eerst den volgenden dag waarschuwde zij de Verlosk. Polikl.; voordat de praktikant inwendig onderzocht, nam hij de temperatuur op; deze was 37.4. Uit den uterus werden nog enkele placentaresten en deciduaweefsel verwijderd. De volgende dagen is de temperatuur verder gaan stijgen tot 40.2, zonder dat er een oorzaak voor gevonden kon worden. Den lOden Maart werd de vrouw opgenomen: hart en longen normaal; uterus week, van normale grootte; parametria vrij. Den 15den Maart hoorde men inde beide longen reutelgeruischen en wras er een demping rechts achter tot 2 vingers onder het schouderblad; een proefpunctie leverde geen resultaat op. Twee dagen later stierf de vrouw. Bij de obductie werd gevonden: Hart: normaal. Longen: subpleurale bloedingen; enkele broncho-pneumonische haarden. Lever; vele bloedingen; troebele zwelling. Milt: groot en week (streptococcen gekweekt). Nieren: troebele zwelling. Uterus; normaal. Parametria: vrij. Ofschoon het nu te beschrijven ziektegeval niet identiek is met de vorige, geloof ik toch dat dit geval van infectie tijdens de haring het beste in aansluiting aan deze groep behandeld wordt.

210

Sluiten