Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterke bindweefselvertakkingen bedekt met datzelfde sterk woekerende epithelium. Hieimede stond vast, dat wij met een maligne adeno-fibrosis te doen hadden. Alleen bleef de vraag, welke tumor als de primaire moest worden aangezien, of wel of deze zelfde vreemdsoortige woekering gelijktijdig op verschillende plaatsen was opgetreden, een vraag waarop spreker geen antwoord durft geven. Spieker herinnert aan een geval van maligne adeno-myoom, dat hij inde vergadering van Pebr. 1921 vertoonde, hetwelk tusschen vagina en rectum gezeteld was en door den vaginaalwand op verschillende plaatsen was geperforeerd, doch dat een geheel anderen histologischen bouw vertoonde. Yan beide gevallen werden mikroskopische doorsneden geprojecteerd. N°°t hij de drukproef: Het blozende uiterlijk der patiënte, die vertoond werd, zou geen oogenblik doen denken, dat deze vrouw een zoo uitgebreid carcinoom had gehad, of liever nog had. Yan 9 17 Mei werd haar in 4 zittingen een volle carcinoomdosis Röntgenstralen toegediend. 28 Juni bleek de buik weer dikker geworden te zijn en veel ascites te bevatten. Zij heeft toen weer een volle carcinoomdosis gekregen in 7 zittingen. 3 Septemberwas de ascites zoo goed als verdwenen, inden buik waren geen tumoren te voelen, doch patiënte zag er vrij slecht uit, voelde zich moe, en had dan ook slechts enn haemoglobinegehalte van 50 % (Sahli), erythrocyten schraal 4.000,000, leucocyten 6000. Dank zij de X-stralen heeft zij dus nog een kans, al schijnt die ook klein!

250

Sluiten