Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl tabel IV een indruk geeft omtrent den invloed van den leeftijd op de veelvuldigheid der tangverlossingen. Ik moet daarbij opmerken, dat, waar nog geen 5 tangverlossingen op de 100 haringen werden verricht, dat niet het gevolg is van het gebruik van pituitrine, hetwelk toentertijd nog niet of nog nauwelijks bekend was. Het aantal tijdens of kort na de baring overleden kinderen bedroeg in groep A 12, in groep B 6. (Zie tab. I en II.) Bovendien werden 5, resp. 3 en 2, kinderen geboren, die reeds langen tijd voor de baring dood waren. Uit de verdeeling dier kinderen over de verschillende rubrieken blijkt reeds dadelijk een groot verschil, zoowel bij groep A als bij groep B, ten nadeele van de rubriek vroeggebroken vliezen. Van groep A stierven 4 spontaan geboren kinderen tijdens de baring, t.w.: 1916 No. 43 bij 3 cM. ontsluiting en staande vliezen. 1909 No. 339 vermoedelijk door infectie der moeder. Er was zoo goed als geen vruchtwater. 1910 No. 364 door omstrengeling. en 1914 No. 430 door te lang uitdrijvingstijdperk. Dit kind had door tijdige tangextractie behooren te zijn gered; terwijl er een later te gronde ging aan aspiratie pneumonie. Van de 48 per forc. geboren kinderen stierven er 5: 1917 No. 346 2 dagen na de geboorte in convulsies. De vliezen waren bij volkomen ontsluiting gebroken, daarna weeënstilstand; pituitrine zonder gevolg. Na tien uur tangextractie; kind, diep asphyctisch, had vermoedelijk te veel geleden. 1917 No. 6104 dagen na de geboorte, eveneens in convulsies. De vliezen waren bij 3 cM. 'ontsluiting gebroken; 7 uur later was de ontsluiting volkomen, 5 uur later tangextractie zonder moeite. 1917 No. 458 Opneming 4 dagen na het afloopen van het vruchtwater met 6 cM. ontsluiting. Na 24 uur is er 8 cM. ontsluiting, zwakke weeën. Na pituitrineinjectie worden de weeën beter, doch na korten tijd worden geen harttonen meer gehoord. Tangextractie. 1911 No. 105 vliezen bij 4 cM. gebroken. Doodsoorzaak asphyxie en 1917 No. 650 door stevige omstrengeling. Vliezen breken onbekend.

284

Sluiten