Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yan een reeks van vier bekken-blaaswormen bespreek ik alleen de twee volgende. Eene 21-jarige verpleegster komt ter onderzoek, omdat ze door vage buikklachten haar werk niet goed kan doen. Bovendien heeft ze bij zeer volle blaas moeite deze te ledigen. De overigens zeer gezonde jonge vrouw, zonder afwijkingen inde borstorganen, blijkt in het bekken een pral gespannen tumor te hebben, die den uterus uit het bekken heeft opgetild en vrijwel het geheele bekken vult. Over de adnexa is niet goed te oordeelen en ook per rectum is geen duidelijker inzicht te bekomen; de tumor is cysteus en schijnt in het cav. Dougl. gefixeerd te zijn. Bij de laparotomie blijkt evenwel, dat het peritoneum van het cav. Dougl. over den tumor heen ligt, en de tumor dus retroperitoneaal ligt. Dit doet de , gedachte aan een echinococcus rijzen en een proefpunctie bevestigt dit vermoeden. Dan wordt de lever betast, maar geen afwijkingen gevonden. Daarop wordt de buik weer dicht gemaakt en vervolgens kolpotomie verricht. Een stroom helder vocht sleept een massa dochterblazen mede en daarop wordt de zak in zijn geheel voor den dag gebracht. De genezing wordt niet gestoord. Het tweede geval betrof een geïnfecteerde kraamvrouw. De bevalling was zeer voorspoedig gegaan, zoodat de medicus te laat gewaarschuwd werd en bij zijn komst het kind reeds geboren was. De placenta was eveneens spontaan gekomen, maar daarna was een, vrij sterke bloeding opgetreden, die met uterusmassage en secale bestreden was. Den vierden dag was zij sterk gaan koortsen en zij wordt den tienden dag in het ziekenhuis afgeleverd. Patiënte maakt geen zeer zieken indruk, niettegenstaande de temperatuur 39,8 is. Zij voelt zich wel ziek, maar is toch opgeruimd; geen hoofdpijn. De tong is wat beslagen maar vochtig. Hart en longen goed. Mammae goed, het kind schijnt er voldoende uitte krijgen. De buik is weinig opgezet, alleen pijnlijk in het onderste gedeelte. De uterus is boven den bekkeningang te voelen. De drukpijnlijkheid is vooral links. Per vaginam blijkt de uterus, iets naar rechts te liggen; het rechter adnexum en parametrium schijnen normaal, niet pijnlijk. Links van den uterus is een pijnlijke zwelling, die niet heelemaal tot den uterus reikt, maar wel in het parametrium schijnt te liggen en den bekkenwand over de uitgestrektheid van eene handpalm bedekt. Toch is het niet een wigvorm, met de basis tegen het bekken, maar het maakt den indruk vaneen weeken sinaasappel, die tegen den bekkenwand aanligt en in het para-

312

Sluiten