Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstrijkt bij een afwachtende houding thuis, mislukte pogingen om het kind geboren te doen worden en het daaropvolgend vervoer naar de kliniek. Al de leerzame baringsgeschiedenissen bij de kunstmatige verlossingen te beschrijven zou te ver voeren. Men kan zich evenwel een goed beeld vormen van de moeilijkheden, die zich kunnen voordoen bij de kunstbewerkingen, wanneer eenige van deze bezwaren worden opgesomd. Zoo werd inde baringsgeschiedenissen vermeld, dat 11 maal hard moest getrokken worden met de tang (flinke kracht, moeilijke extractie, zeer aanzienlijke kracht, enz.), waarbij 3 maal het hoofd met een schok door den uitgang ging. Verder : twee pogingen met de tang, ten slotte hoofd met een schok door den uitgang (1 maal), vele pogingen thuis en inde kliniek met de tang, ten slotte perforatie (2 maal), moeite met de lepels, afglijden naar achter (4 maal), hoofd gaat in schuine afmeting door den uitgang (2 maal), schouders en bekkengordel geven moeite (3 maal), zéér lastige extractie (na keering voor uitgezakte navelstreng), kind wit asphyctisch, na 36 uur overleden (1 maal). Bij één tangextractie staat speciaal vermeld, dat er niet abnormaal hard getrokken is en driemaal werd de kracht niet aangegeven. Wat de morbiditeit der moeders aangaat, hiervan kon ik de volgende gegevens verzamelen: Bij 'de spontane haringen bleef bij de I-parae in 6 gevallen het perinaeum intact (3 maal kinderen beneden 3000 gram), 2 maal ontstonden kleine scheuren, die niet gehecht behoefden te worden; 3 maal kleine scheuren, die hechting noodzakelijk maakten, groote scheuren ontstonden 8 maal, waarvan één zijdelings langs den anus moest worden afgeleid; 2 maal groote scheuren inde labia. Bij de multiparae 7 maal geen rupturen, 2 maal kleine rupturen. Kunstmatige verlossingen I-p.: geen ruptuur o maal, kleine rupturen 3 maal (2 keer gehecht); groote rupturen 11 maal, waarvan 2 keer ver inden vaginaalwand, 4 maal tot den sphincter ani, 1 maal tot inden sphincter, 2 maal werd de scheur langs den anus afgeleid. Kunstmatige verlossingen M-p.; geen ruptuur eenmaal, kleine scheuren 4 maal, groote scheur tot inden sphincter eenmaal.

345

Sluiten