is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 29, 26-09-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De boer, die zijn land bewerkt, die zijn oogst binnenhaalt ij dit geen mooi symbool van 't goede, dat niet en nooit verandert7

VERANDERT...

wereldoorlog voortkomen, beïnvloeden voor langen duur de geheele samenleving.

Ook voor ons land voltrekken zich enorme veranderingen in allerlei opzichten, en men krijgt soms den indruk, dat letterlijk alles verandert.

Deze indruk echter is valsch. Er is nog heel wat, dat blijft zooals het is. Goed en slecht. Over het slechte zullen wij ditmaal niet spreken, want het ligt ons meer te spreken over 't vele goede, dat ondanks oorlog en distributie, ondanks hoop en vrees, ondanks vernietiging en geweld, rondom en in ons allen blijft leven.

De foto's op deze beide pagina's hebben geen andere pretentie, dan U iets te toonen van het vele goede, dat ongeschokt blijft bestaan, al lijkt de menschelijke samenleving van 't oogenblik ook nog zoo erg één reusachtige, vuurspuwende berg

Hieronder: Tenslotte iets van minder prettigen — maar misschien toch wel goeden — aard, dat altijd blijft: de belasting en zijn trouwe dienaar Sijmen-die-betaalt!

Zijn rantsoen is misschien drastisch verminderd, maar zijn aanhankelijkheid en trouw voor den baas blijven ongeschokt. Die edele hondentrouw is iets moois, dat nooit verandert.

Foto's Schuier 1. Het Zuiden 1. Hczemana 1, C Dokter 5

Hieronder: Dat blijft óók! De aanvaarding van het leven, het optimisme in de toekomst. de frissche moed, die inspireert tot aanpakken, tot levensvreugde. Dit moet in ons allen onveranderd blijven.