is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 29, 26-09-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij op dc Brinklaan op kamers woonde en dat hij op een schoolfeest een succesvolle voordracht heeft gedaan; de requisieten daarvoor heb ik toen nog voor hem ter plaatse gebracht en nu ik dit schrijf, schieten de woorden van zijn refrein mij zelfs nog te binnen: Jongens joelen, meisjes lachen, alles maakt ruim baan: katjes mauwen, hondjes blaffen: daar komen de schutters aan! Vraag hem maar eens, of dat niet waar is, al is het al 45 jaar geleden en doe hem mijn hartelijke groeten!

Hopeloos te B. — Ik kan nóch de beweegredenen van uw vriend, nóch die van U zélf begrijpen; uw brief is zóó verward, dat ik van de hééle historie niets begrijp, dus ik kan U geen raad geven. Het éénige begrijpelijke van uw brief is uw motto HOPELOOS. Dèt is zoo.

. V. te M. — Dit is een kwestie, die U met U zélf moet uitvechten; één raad kan ik U echter wel geven: U moet zich bij het nemen van beslissingen niet te veel laten beinvloeden door ènderen, al meenen die het waarschijnlijk goed. Laat U door hen raden, maar beslis zélf.

Treurwilg te A. —• Ik ben het met uw ouders ééns, dat het een hééle waag is, om onder deze omstandigheden te trouwen; als het dus eenigszins kan, hebt dan nog wat geduld.

Vergeetmenietje te R. — Er zit voor U werkelijk niets anders op dan: wachten. 16 jaar is véél te jong en als hij oprecht van U houdt, zal hij U zeker niet vergeten.

W. J. te A. — Op het oogenblik kan ik aan uw verzoek niet voldoen; als U dit né den oorlog nog eens wilt herhalen, zal ik U met plezier helpen.

Röslein te 's Gr. — Ik vind uw brief heelemaèl niet „gek", maar ik kan niet anders doen, dan U verwijzen naar mijn antwoord aan VERGEETMENIETJE in dit zélfde nummer.

Schrijver te S. — Het is jammer voor U en het kippetje, maar uw kippenverhaaltje kan niet voor plaatsing in aanmerking komen; uw vrees is dus bewaarheid: uw kippetje is naar mijn prullenmand verhuisd. Als U mij er wéér eens een stuurt, stuurt U er dan een, die geschikt is om óf gedrukt in dit blad, óf gebraden op mijn tafel te verschijnen?

Huisvrouw te W. — Ik wil geen verantwoordelijkheid op mij nemen

door schriftelijk het verschil tusschen eetbare en vergiftige champignons uit te leggen; er zullen in uw omgeving kenners en kensters genoeg zijn, die li kunnen inlichten. Het is een heerlijke lekkernij, vooral in dezen tijd, oppassen blijft de boodschap, maar ten slotte is er óók geen reden voor overdreven angst; door plaatsgebrek kan ik er 'nu niet verder op ingaan, maar in het eerstvolgend nummer kom ik er op terug. Ik hoop intusschen, dat li voor avonturen, zooals hieronder beschreven, gespaard zult blijven.

CHAMPIGNONADE (Historisch)

Mina was druk in de keuken. Monsterde haar gasfornuis: Men verwachtte 'n twaalftal gasten Voor een ieestdiner aan huis. Op 't menu stond onder and'ren 'n Schotel champignons vermeld: Een gróót blik van deze zwammen Had Mevrouw in 't dorp besteld. Mina had het blik geopend En daarna riep ze: Mevrouw, Kijk eens. zouden ze wel goed zijn? Sommige zijn groenig, blauw, 't Weet het éók niet. was het

[antwoord

Maar d i t blijft een vaststaand feit: Champignons zijn héél gevaarlijk. Dus: vooral voorzichtigheid. Wacht eens. ik heb een ideetje : Kijk eens of de hond ze lust ; Als die z' opeet en gezond blijft. Kook de rest dan maar gerust. Walli at een champignon op. Walli at er drie. vier, vijf En bleef kwistig kwis'plen met het Einde van zijn taxenlijf. En ook 's middags was vriend Walli Nog gezond gelijk een visch. Dus de champignons verschenen In hun schotel op den disch. Alle gasten vonden 't heerlijk. Iedereen at lekker mee. Toen kwam Mina naar Mevrouw [toe. Tegen 't einde van 't diner. Mina was erg opgewonden En was héélemaal van streek, Fluisterd' in Mevrouw haar oortje En Mevrouw werd dood'lijk bleek, Daarna rood en daarna bleek weer. Hood, bleek. rood. bleek, rood. [bleek. rood. In de straatgoot. voor de voordeur Lag de arme Walli — dood Groot alarm voor de doktoren. Telefoon naar 't ziekenhuis. Hulp gevraagd bij 't plaats'lijk [Groene En het idem Roode Kruis. Spaar mij de detail-beschrijving Van wat daarna is geschied: Bij 't dessert de maag leeg pompen Is de eet-bédoeling niet. Op de bedden, op de sofa's. Op de oude canapé Lagen leeggepompte lieden. Nét zoo leeg als voor 't diner. Dokters en verpleegsters liepen Door de gangen en salons. Allen met den dood voor oogen Plus restanten champignons. Angstig staarde d' een naar d' ander In de lange zieken-rij. Maar goddank, het werd niet erger, 't Grootst gevaar scheen er voorbij.

Telefoon ging en de gastvrouw Riep met zwakke stem: hallo? 't Antwoord was: och. lieve Mientje. Lieve land het spijt me zoo 1 "k Wéét je hebt je huis vol gasten En een zwaren gastvrouwplicht. Maar ik moet 't je even zeggen, 't Is een allernóérst bericht. Toen ik langs kwam met mijn auto Slipte 'k even in de goot En vóórdat ik het kon helpen Reed ik jullie Walli dood

Eigen teekeningen

Jijders aan Bronchitis en sQstfima

vinden bij kwellenden hoest en vastzittende slijm veel baat bij het door geneesheeren aanbevolen Silphoscalin. Dit probate middel werkt slijmoplossend en vergemakkelijkt het opgeven. Bovendien — en dit is van beslissende beteekenis — bestrijdt het de ontsteking, vermindert de prikkeling en maakt het gevoelige slijmvlies meer bestand tegen schadelijke invloeden. Daarom mag men van Silphoscalin blijvende resultaten verwachten. Let op de naam Silphoscalin en op de groene verpakking. In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar. 80 tabletten ƒ 2.10. Alleenverkoop voor Nederland W. Moll, Voorburg.

HOUD UW HAAR Verzorg Uw haar voortaan uitsluitend met Blondona of Brunetta, de alkali-vrije haarwaschmiddelen ! ALKALI-VRIJ-BLONDONA-ALKAll-VRIS - ALKALI - VRIJ Tegenwoordig beseft men meer en meer, hoe nadeelig de invloed van alkali-houdende shampoo s is op het haar. De eens zoo mooie, natuurlijke glans verdwijnt en het haar wordt dor en levenloos. Wasch het daarom nooit met gewone shampoo'*, maar uitsluitènd met het alkali-vrije haarwaschmi d de 1 BLONDONA of BRUNETTA. ONA-ALKAU-VRIJ-BRUNETTA-ALKAU-VRIJ BLONDONA voor blond tiaar, bevat KAMILLOFLOR, Het extract van berg kamillen, waardoor zelfs donker geworden blond Haar de oorspronkelijk licHte kleur terugkrijgt. BRUNETTA verleent door Het preparaat HEQUIL donker Haar een warmen, diepen gloed, die de schoonheid van elke Brunette verhoogt. VH 186—0141 DAMES EN MEISJES MAAKT NU ZELF UW KLEEDING THUIS!! Zendt een briefkaart aan e. n. s. a. i. d. instituut TOLSTEEGSINGEL 54 - UTRECHT voorzien van een duidelijk adres, met den naam van dit blad en beplakt met 35 cents aan postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model) en wij zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en modellen, en tevens een gratis apparaat om U te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is om THUIS zonder rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en vermaken.