is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 40, 12-12-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENOODIGDHEDEN: 175 gr. suiker, 1 pakje Dr. Oetker vanillesuiker, óf >/ 2 fleschje Dr. Oetker aroma boter-vanille, >/ 2 fleschje Dr. Oetker aroma citroen, 225 gr. bloem, 25 gr. Dr. Oetker Custardpoeder, 1 pakje Dr. Oetker bakpoeder Backin, 250 gr. gekookte aardappelen, l'/ 2 dl. taptemelk, een weinig zout, 100 gr. tutti-frutti of gedroogde vruchten. Dus zonder eieren en zonder vet. BEREIDING: Roer de met een weinig melk aangemaakte custard, suiker, vanillesuiker en aroma's dooreen, voeg er de fijn gewreven aardappelen (het beslag wordt gladder en fijner als men de aardappelen 2 x door een zeef wrijft of perst) en de met bakpoeder Backin gemengde en gezeefde bloem afwisselend met de melk aan toe. Slechts zooveel melk gebruiken, dat het beslag zwaar van de lepel valt (breekt). Werk tenslotte de in dobbelsteentjes gesneden gedroogde Oi vruchten (appelen, pruimen en dergelijke) I door het beslag. BAKKEN: in een met 1 vet bestreken, met paneermeel of bloem 1 bestrooide tulbandvorm, plm. 60 minuten \ bij matige hitte. Doctor Oetkors B»fcpo*^* r CBac/ffll Üeïkef* BAKPOEDER „USac&iri G I^^T|QI Brochure met bakrecepten ontvangt U na aanvrage bij l\M I 10 ! N.V. „Inhamafabrieken en kantoren Omval 11, Amsterdam voorkom TELEURSTELLING ZEGT DE KERSTMAN De vraag naar het speciale Kerstnummer 1941 is zoo groot, dat deze uitgave wel spoedig uitverkocht zal zijn. Ais li nog een Kerstnummer wilt hebben moet U er heel vlug bi) zijn. Het speciale Kerstnummer 1941 is verkrijgbaar bi) den bezorger van dit blad d 60 ct. Het wordt U franco per post toegezonden, als U een postwissel van 75 cent stuurt aan DE GEÏLLUSTREERDE PERS N.V.. Afd. Verkoop, Postbus 497, Amsterdam-C

LEUGEN... ^ WAARHEID?

Wat leven we toch eigenlijk in een rare wereld! Men predikt nu al eeuwen lang waarheidsliefde. En wat is er van de waarheid geworden? Zoo op het oog zou men zeggen, dat de waarheid de allerdikste aller dikke dames is, die op onze geduldig draaiende globe te vinden Is, doch dat is maar schijn. Haar schijnbare dikte wordt veroorzaakt door de welwillende en tallooze kleedingstukken, waarmede zij bemanteld wordt. De naakte waarheid is zoo slank als een haarspeld. De tot stof wedergekeerde Diogenes gebruikte notabene nog wel een lantaarn om haar te zoeken en desalniettemin is hij er niet in geslaagd haar verblijfplaats te ontdekken. Of de waarheid ook slank is! Uitgemergeld, mijnheer, vermagerd tot op de beenderen. Zij vertoont somtijds zooveel overeenkomst met een skelet, dat men zich wel eens afvraagt, of de waarheid eigenlijk niet al sinds lang gestorven is. Maar dat kan niet, want de waarheid doet het dikste van alle begrippen. Geen gesprek wordt er gevoerd, of de waarheid speelt er een rol bij. Geen woord zelfs wordt geuit, of zij is er bij betrokken. En er wordt eiken dag nogal eens iets gezegd! En dat is het nu juist! Er wordt zooveel gepraat, dat de waarheid niet overal bij kan zijn. Praten is een zwak van de menschheid. De waarheid slooft zich af om het bij te houden en door de eeuwen heen is haar lichamelijke welstand gereduceerd door haar wanhopige pogingen om het vol te houden. Haar gezondheid werd ondermijnd. Zij kwijnde weg als sneeuw voor de zon. O, mensch, wat hebt gij van de waarheid gemaakt?

Spreken is zilver, zegt een spreekwoord. Maar het droevige restant van de waarheid bestaat uit het zuiverste goud, dat in stand gehouden wordt door de weinigen, die nog weten te zwijgen.

Waarheidsliefde wordt als een der schoonste deugden aangemerkt. Doch

zeg eens tegen een zeurige, oude vrijster, dat zij bij U niet in den smaak kan vallen! Het fatsoen eischt, dat U het niet zegt, doch er iets anders voor in de plaats stelt, dat meer salonfahig is. Zelfs het keurige, onbesproken fatsoen doet dus mee aan de langzame wurging van de waarheid. De waarheid wordt verzocht overal aanwezig te zijn, doch het is een geluk, dat zij niet alle uitnoodigingen aanneemt. Wellicht zou er nog meer gevochten worden dan thans reeds het geval is. Want de werkelijke waarheid ziet er soms afzichtelijk uit en wordt gemeden als een melaatsche.

Zouden we werkelijk ongelukkig zijn, als we niet konden spreken? Misschien wel en misschien niet. We zullen ons er niet in verdiepen, doch vaststellen, dat het vaak een verademing zou zijn, als men sommige menschelijke wezens, al ware het ook slechts tijdelijk, met stomheid kon slaan. Niet alleen hen, die praten om het praten zelf. Ook hen, die praten, maar niets zeggen. Doch vooral hen, die praten met het doel anderen in te lichten, meestal zelfs met het oogmerk om de „waarheid" omtrent dezen of genen te onthullen. Want wie bijzonderheden weet te vertellen omtrent het leven van anderen, is vaak een graag geziene gast. En men gaat gewoonlijk de juistheid van de gedane beweringen niet contróleeren, zoodat de wandelende nieuwsbronnen naar hartelust hun „zal-ik-je-eens-wat-vertellen" kunnen rondbazuinen. Vooral als het iemand aangaat, die niet geliefd is, blijkt men maar al te zeer geneigd elk gelanceerd bericht als correct te beschouwen en als waarheid door te geven naar vrienden en kennissen.

De waarheid wordt ergerlijk mishandeld en het is niet strafbaar gesteld.

Veronderstel; mevrouw Bee geeft haar dienstmeisje Jaantje een standje in 't bijzijn van mevrouw Zet. Mekleine

oorzaken Groote gevolgenl

GERED DOOR EEN GEBROKEN

SCHAATS.

In Februari vorig jaar gingen mijn verloofde Truus en ik een flinke tocht maken op de schaats. We hadden berekend dat we voor donker terug zouden zijn en dus geen voorzorgsmaatregelen genomen door een lamp mee te nemen. Door omstandigheden werd het later en we reden het laatste stuk zonder behoorlijk uitzicht. Plotseling breekt de schaats van mijn meisje en moesten we loopen. Ik ging vooraan en na een paar meter greep ik Truus beet en zei: „Zie je daar water voor ons?" Ze zag het ook en zoo werden we beiden gered van een natpak minstens door een gebroken schaats, daar we in de bijt gereden zouden zijn voor we haar hadden gezien.

Ph. v. d. Wart Jr., Soomerlustplein

5, Voorburg. GELUKKIG DE TRAM

GEMIST.

Toen we het station uitstapten, zagen we de tram juist voor onzen neus wegrijden.

We moesten wachten op de volgende tram. Vlak bi] huis gekomen

hoorden we een vliegtuig en even later een vreeselijke slag. Wie beschrijft echter onze ontzetting, toen we ons huis in een puinhoop veranderd aantroffen!

Maar we zijn blij, dat we die tram hebben gemist!

Jan de Boffer, Raalte.

VERDWAALD TE SINGAPORE. Mijn zuster was als meisje in Afrika gouvernante doch wilde graag naar Indië, waar zij dan ook met een vriendin heen trok. Een der eerste dagen, waren zij verdwaald in Singapore, men verstond haar niet goed als zij den weg vroeg en ten laatste slaakte zij tegen haar vriendin de uitroep „de eerste de beste Hollander die ik tegen kom, vlieg ik om den hals"! Een passeerend heer stond plotseling voor haar en zei met onvervalscht Amsterdamsch dialect: „Wilt u dan maar met mij beginnen dame?" Mijn zuster schrok niet weinig, doch riep zijn hulp in. Deze kennismaking was beslissend voor haar leven. Hij leidde haar door Singapore en later naar de Huwelijksboot.

Maja, Boxtel.