is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 42, 26-12-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i£ tl dcfyen ?

L. de G. — Het is heel lief van U, dat U zich zoo voor Uw Grootvader opoffert, maar dit gaat dunkt mij toch wel een beetje èl te ver: U en Uw verloofde hebben óók hun rechten. Op Uw vraag omtrent Uw vriendin zal ik maar niet antwoorden; het lijkt me een vriendin van de koude grond.

De Ongelukkige. — Als het voor U beiden onomstootelijk vast staat, dat U éénmaal een „paar" zult worden, moet U deze tegenwerking moedig en met geduld verdragen; geduld overwint alles, en liefde doet hetzélfde, dus als die twee sómen gaan werken, lukt het zéker.

F. L. te W. — U wilt graag een bruine teint hebben, maar gebruikt liever géén „rouge of poeder" en nu vraagt U om een ander onschadelijk middeltje.

Om te beginnen moge ik er U op attent maken, dat U om bruin te worden in géén geval „rouge" kunt gebruiken; ik heb weinig verstand van „rouge", maar wèl meen ik mij te herinneren, dat dit in het Nederlandsch „rood" beteekent; hoe wilt U daar dan bruin van worden? Ja — hoe krijgen wij U bruin? Groen of geel zou makkelijker zijn, want zóó kun je je soms ergeren. Maar bruin!

Jammer, dat U geen poeder wilt gebruiken, anders kon U het eens met gemalen bruinkoolbriketten probeeren; het beste lijkt mij, vier keer per week een maaltijd van bruinvisch met bruine boonen, gestoofd in waterchocolade en bruine suiker; trouwen met Meneer Bruin, woonachtig te Bruinisse; dan zal zelfs de postbode zeggen: Mevrouw Bruin, bruin is ze.

Trouwe lezeres te M. — U hebt al 8 maanden verkeering met hem, U hebt hem Uw ja-woord zelfs al gegeven, en nu, inéns, wilt U een ander... U moet eerst eens terdege bij U zelf nagaan, of U zich niet vergist, of het geen bevlieging is en als U zéker weet, dat het écht is, écht écht, dan moet U ook niet tegen de gevolgen

opzien. Dan moet U Uw eersten vriend dat direct eerlijk vertellen. Dat is wel' het minste, waar hij recht op heeft.

De 2 gezworen vriendinnen. — Als Uw vrienden dat cafè-bezoek niet overdrijven en altijd matig zijn, moet U niet probeeren, om hen daarvan af te brengen, anders zou het wel eens kunnen zijn, dat U hen van U zélf vervreemdde, en niet van hun café. Als U zich nu al met hun onschuldige pleziertjes gaat bemoeien, hoe moet het dan later worden? Als U zoo dóórgaat, haalt U de koperen bruiloft vèst niet.

Probleem te Y. ■ — U hoeft heusch geen gewetenswroeging te hebben: Het spreekt van zelf, dat Uw vriend in dit geval vóór Uw vriendin gaat; als zij werkelijk een welmeenende vriendin is, moet zij dat zélf inzien en er naar handelen. Ziet zij dit niet, in, dan moet U het haar duidelijk maken.

Het Zwartje te A. «— U kunt hem dunkt mij gerust dat cadeautje geven; desnoods maakt U er van, dat het is voor het „thuisbrengen".

Klein Moedertje. — De Directrice van de School voor Maatschappelijk Werk, Pieter de Hoochstraat 78, Amsterdam, zal U graag willen inlichten.

Gretha te W. — U kunt hem schrijven per adres de Nederlandsche Omroep, Postbus 2 te Hilversum.

Uw tweede vraag: natuurlijk is het een bewijs van sympathie, als hij van achter het stuur tegen U lacht of wuift, maar U moet er tóch voorzichtig mee zijn, want een lachje en een wuifje zijn soms zonderlinge wapens als ze door mannen worden uitgedeeld.

Ik kan U geen gebruiksaanwijzing geven, hoe U verder met hem moet doen; U hebt een véél betere raadgever vlak bij de hand: uw gevoel.

O ZWARTKOP SHAMPODO?-BL?ND ,, de zeep vr 'i e ' niet ' d Haar geeft U steds rTK OP" Uw haar danKr w 'n KOU of GRIEP WEES VERSTANDIG „AKKERTJE!? voorkomen het doorzetten van een kou of griep, die U onder de leden voelt. Wacht dus niet