is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 3, 16-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOETJE BURGERHANS

KORTE INHOUD:

De jongens Burgermans kunnen 't heel goed met elkaar vinden. Lot is wild en dikwijls wat al te brutaal, maar hij heeft een heleboel vrienden. Hij komt herhaaldelijk met de politie in aanraking,

tot grote woede van zijn vader. Ma8r op zekere dag kunnen Loe en Gijs (zijn beste vriend) een detective heel toevallig behulpzaam zijn bij het inrekenen van een dief. Nu gaan ze voor hun plelzler naar het bureau en krijgen een pluimpje. „Dat is werkelijk pech, Gij»," zei Loe. naar de H.B.S. De conciërge, bijgenaamd De Waakhond, heeft om een bijzondere reden veel met Loe op. De vrienden willen graag bij elkaar in de klas komen te zitten, maar of dat wel lukt...?

„Maar,., maar..." zei Gijs opgewonden, doch de conderge draaide zich om, en deed alsof de jongen voor hem niet meer bestond. Met een rood gezicht van woede trad Gij# weer op z'n vrienden toe. Ze keken hem allemaal medelijdend aan. „Ik heb Je wel gewaarschuwd dat het niet lukt, zei de tweede Wasser triomfantelijk.

„Dat 1* werkelijk pach, Gijs," zei Loe. „Weet Je wat, ik zal toch maar tegen den Waakhond zeggen dat lk liever in IA zit. Anders ben je helemaal alleen, 't Is wel beroerd, we zouden met zo'n leuk stel bij elkaar zijn geweest."

„En de vriendschap kunnen jullie nu wel afbreken," zei de tweede klasser, die leedvermaak had. „Want als IA proefwerk heeft, heeft 1B het niet en omgekeerd. Dus als de een het druk heeft, heeft de ander tijd over."

„Als je Je mond nu niet heel gauw houdt, zal ik je eens wat laten zien!" riep Loe hem woedend toe. Hij stapte op den veel groteren tweede klasser af, maar deze was al verdwenen.

Langzaam liepen ze nu naar binnen daar het belletje een sein had gegeven dat het plaatsaanwljzcn begon. Loe bleef zwijgzaam. Het ergerde hem meer dan hij zeggen kon dat alles zo gelopen was. „Zeg, Gijs," zei hl] plotseling, „wat denk Jij ervan. Zal ik vragen of ik in IA kom, of zal ik eens proberen jou ook mee te sleuren naar 1B?"

Gijs lachte geheimzinnig, legde z'n vinger op z'n lippen en trok Loe even opzij. Dan sprak hij vlug: „Laat alles maar op z'n beloop, het komt in ordel"

Intussen was de conderge bij de deuropening van een klas gaan staan, en riep: „Alle jongens wier naam met A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K en L begint begeven zich in deze klas. "Dit wordt aan IA."

Gijs had gemaakt dat hij zo dicht mogelijk bil den Waakhond was komen te staan. Toen de man zweeg, liep hij schijnbaar toevallig even tegen hem aan, en glipte dan haastig de klas binnen alsof hij iets deed dat niet mocht. Zijn list trof doel, want als de wind pakte de Waakhond hem bij z'n schouders, en zei: „Jij was toch de jongen die zo graag in IA wilde fitten, nietwaar? Goed zo, dan ga je maar naar 1B."

„Maar mijnheer... ik... ik,.." spartelde Gijs tegen, doch er was niets aan te doen, hij mocht IA niet binnen.

Loe en de andere vrienden hadden vol verbazing geluisterd. Ze begrepen er niets van. De naam BUmberg hoorde in IA thuis, en su scheen de conderge hem

met alle geweld in 1B te willen stoppen. En het vreemdste van alles was nog wel dat Gijs tegenspartelde alsof hij het vreselijk vond nu bij z'n vrienden in de klas te komen...

Maar ze waren te verstandig om iets te zeggen, en tien minuten later hadden Loe, Gijs, Ben, Dick, Kees en Bram een plaats in 1B. Gijs zat naast Loetje, Ben en Dick daar vóór, Kees en Bram er achter. Mooier kon het dus niet.

Toen kregen ze allemaal 'n lesrooster met de mededeling dat de lessen die middag om half twee zouden beginnen. Eerst Engels, tweede uur Aardrijkskunde en derde uur Geschiedenis.

„En nu kunnen jullie gaan," zei de conderge. „Denk er om dat Ie vanmiddag boeken meebrengt. Op de lesrooster kun je zien wat voor vakken je hebt!" Hl] was nog niet uitgepraat, of Gijs was er al vandoor. En op het ogenblik dat de andere jongens ook de klas wilden verlaten, klonk het geratel van de electrische klok.

In de gang, vlak bij de ingang hing n.1. een electrische klok die na elk lesuur waarschuwde dat het tijd was om van leraar te verwisselen. Rechts van de klok was een handeltje dat op een bepaald uur afgesteld kon worden.

Dit had Gijs natuurlijk al heel gauw in de gaten gehad, vandaar dat snelle weglopen. In de gang was een geloop en een gedraaf zodat niemand er erg in had (tenminste dat dacht Gijs!) dat hij de klok gauw op kwart voor elf stelde. Meteen ratelde de electrische bel... Loe had natuurlijk geen flauw vermoeden dat Gijs de hand In 't spel had, wel zag hij dat de Waakhond de jongens opzij duwde, en haastig in de richting van de directeurskamer liep. Hij dacht dat er iets aan de hand was, maar de directeur wist van niets, en kwam ook al de gang op om te kijken wat dat gebel te betekenen had.

(Hoe loopt dat met die bel af? We vermoeden niet dat Gijs het maar ongestraft heeft kunnen doen. Wat er dan wel gebeurt? Dat kun Je de volgende week lezen.)

DE : P.P. No. 17.

Dit keer is de 2 P.P. (twee prijzen puzzle) een ladderraadsel. Op elke sport van de ladder moet een woord van vijf letters komen te staan. Je moet natuurlijk op de bovenste sport be?innen, Vul nu in: , Een ander woord voor tieren of heftig uitvaren. 2. De hersenen 3. De buitenmuur van een gebouw. 4. Een rozijn zonder pit. 5. Een weinig voorkomende

jongensnaam. 6. Een monster uit fabels en sprookjes. 7. Een ander woord voor nieuwsblad. 8. De wereld.

Heb je de goede woorden ingevuld, dan vormen de middelste letters van al die woorden, van boven naar beneden gelezen, de naam van een Nederlands plaatsje aan de Duitse grens.

Jullie weten het wel, hè, iedereen mag meedoen aan de 2 P.P. Je schrijft de oplossing van dit ene raadsel op een briefkaart en stuurt die voor de volgende week Vrijdag naar mijn adres. Oplossingen per brief ingezonden, dingen beslist niet mee

De prijsjes zijn: 2 leesboeken en nog 2 boekjes als troostprijzen. Allemaal veel succes toegewenst I

Oom VROLIJK, Postbus 6, Haarlem.

OPLOSSINGEN.

van raadsels uit het vorige nummer: Een ruitjesraadsel: 1. K 2. Elf. 3. Slaaf. 4. Servies. 5. Gezelle. 6. Geschut. 7. Breipen. 8. Vermaak. 9. Fabel. 10. Mes. 11. L. Het gehele woord: Klavecimbel.

Het geheime beroep.

Het was op den eersten nieuwen schooldag. De onderwijzeres vroeg de namen der kinderen en de beroepen van hun vaders. De eerste vraag werd door de kleine Amalia prompt beantwoord, doch zij aarzelde voor het tweede antwoord. Toen de onderwijzeres aandrong, werd zij vuurrood en zei verlegen:

„Mijn vader Is tante Doortje — die in de klnderbljlage van de krant schrijft."

BRIEVEN VAN OOM VROLIJK.

Beste nichtjes en neefjes. Hier volgen de briefjes die ik in de krant wil beantwoorden:

Tlnle Meyers, Brunsting: Wet een fijne, lange brief, zeg! Veel dieren hebben jullie thuis. Twaalf koeien is geen kleinigheid. Jij krijgt zeker nog volle melk. hè? Hoe gaat 't met het poesje? Veel groeten voor allemaal. Dag, Tinie!

Vieje v. d. Voort, Den Haag: Je schrijft dat Je 19 jaar bent, maar dat moet natuurlijk 9 zijn, hè? Het ingezonden raadsel was geen prijsraadsel, hoor. Schrijf je me nog eens? Een hand en veel hartelijke groeten. Daag.

Gerben de Graaf, Wierum: Je briefje was kort, maar keurig geschreven. In welke klas zit je? Een hand en groeten. Connie Niplus, Vorden: Ik vond het erg naar dat je zo'n tijd niet meer geschreven hebt. Zul je nu beter oppassen? Zijn de konijntjes opgegeten met Kerstmis? Annemarie de Buhr, Den Haag: Welkom ais nieuw nichtje! Ik ben blij dat het boek (gewonnen met een 2 P.P. puzzle) zo in je smaak viel. Heb je het al uit? Iedereen die zin heeft mag met deze rubriek meedoen, 't Hindert niet hoe oud je bent. Veel groetjes, hoor. Daaag. Meertlne Steenhuizen, Hasselt: Wat 'n mooie naam heb jij, zeg. Het hart van taai-taai is zeker al lang op. Heb je nog een stukje voor mij bewaard? Daaag. En Frederik, hoe gaat 't met Je electrische trein? Speel Je nog steeds op je fluit? Zonnetje gaat van ons scheiden ls een aardig liedje. Schrijf je nog eens? Een hand van mij.

Hendrik Klein Hazebroek, Geesteren: Hoe gaat 't met je konijnen? Ik heb al in jaren geen portret meer van me laten maken. Behalve het portret van het persoonsbewijs natuurlijk. Hoor ik nog eens wat? Daaaag.

Ik moet alweer eindigen. Wie zin heeft, schrijf me maar gerust, want alle kinderen, die geen antwoord in de krant krijgen, ontvangen een kort briefje van mij. Dat is net zo leuk, hè? En schrijven jullie me hoe je de plaatjes van Zeeman Stoppel vindt? Allemaal hartelijk gegroet en een stevige hand van, Oom VROLIJK, Postbus 6, Haarlem.

AVONTUREN VAN ZEEMAN STOPPEL

Tckinlagen C. R«bb«s

Tegelijkertijd vond Stoppel De zo lang begeerde buit.

En ze hoorden iemand roepen: „Help me, help me, 't wil eruit!"

Stoppel deed het deurtje open, Zag een kerel als 'n boom,

„Alle mensen!" riep de juffrouw, „Dat 's m'n Piet, als ik niet droom.'

En terwijl ons vriendje Stoppel, Gauw de schat naar buiten droeg, Bleef het tweetal maar omhelzen, Tot de koning zei: „Genoeg!"

Door de zwaarte van de zakken Vloog het paardje in de lucht, En de vrijgelaten rover Sloeg toen ijlings op de vlucht.

EEN AARDIG KLEUHPLAATJE.

Haal Je kleurenpotloden of verfdoos gauw voor de dag en ga maar aan de slag. Het paard maak je blauw en het gezicht van de cowboy groen of... weet Je het misschien beter?

EEN RUITJESRAADSEL.

Je moet 8 woorden van drie letters gaan invullen. De woorden zijn: 1. Een telwoord. 2. Een meisjesnaam. 3. Ander woord voor klokje. 4. Een kever. 5. Afkorting van een meisjesnaam. 6. Een oude lap of lor. 7. Een lichaamsdeel. 8. Een voertuig. Heb Je de goede woorden ingevuld, dan vormen de middelste letters van elk woord, van boven naar beneden gelezen, 'n weinig

voorkomende (verouderde) meisjesnaam. (Oplossing volgende week).

RAADSELS.

1. Ik ben een kruipend dier. zonder hoofd verzegelt men brieven met mij. 2. Wie liegen als ze stilstaan? 3. Welke appel heeft de meeste waarden? 4. In welke bergen voelen vermoeide reizigers zich thuis? 5. Welke vijgen groeien niet aan de bomen? 6. Hoe meer je eraan trekt, hoe korter het wordt. 7. Welke mensen winnen door uit te geven? 8. Welke provinde schrijf je met 2 a's, 2 b's, 2 n's, 2 o's, 2 r's, een d en een t?

Oplossingen: 1. Slak-lak. 2. De wijzers van een klok. 3, Oogappels. 4. In herbergen. 5. Oorvijgen. 6. Een sigaar. 7. Uitgevers van boeken. 8. Noord-Brabant.