is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 7, 13-02-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i^n U foefyetL f

Wie heeft ze? — Iemand, die het gezichtsvermogen mist en les in vreemde talen geeft, zit verlegen om Berlitz-leerboeken. Mocht er iemand zijn, die hem kan en wil helpen, dan wil ik hem of haar graag zijn adres toezenden.

Willem van der Wal, Zwarte Haan. St. Jacoba Parochie, is jarenlang ziek geweest en thans invalide. Hij interesseert zich voor radio en electriciteit en zou graag techniker worden. Wie zendt hem studieboeken?

Michiel te A. — Persoonlijke ondervinding heeft mij een prima adres verschaft; wendt U zich gerust eens tot de Directrice van de Luitgarde School, Nieuwe 's Gravelandscheweg 21 te Bussum.

Nooit Gedacht. — U vraagt, wat „verantwoordelijkheidsgevoel" is. Dit is een artikel, dat vrij schaarsch is, hoewel het toch niet op de bon is. Iemand, die zich goed bewust is van zijn plicht en die er zich voortdurend rekenschap van geeft, dat hij moet volbrengen, wat hij op zich heeft genomen, heeft verantwoordelijkheidsgevoel.

Kalverliefde. — Jongedame, U hebt uw motto prachtig gekozen, want kalverliefde is het inderdaad; in verband daarmee kan ik U dan ook géén beteren raad geven dan: wacht tot

die kalverliefde voorbij is en verandert in wat béters. U voelt van zélf wel, wènneer dat het geval is en dan vindt U metéén antwoord op Uw vragen.

12191415. — Ik heb sterk het gevoel, dat het excuus van „te weinig tijd" maar een „smoesje" is; als U nog steeds van hem houdt, kunt U niet anders doen dan afwachten en in géén geval mag U hem na gaan loopen. Dit past niet voor een meisje en het zou den jongeling in kwestie maar pedant maken. Ik vermoed, op Uw leeftijd afgaande, dat hij nog maar een broekje is.

dunkt mij nog maar twee mogelijkheden over: óf U laat de jongens beslissen, bij wie van U beiden zij thuishooren, óf, en dat is misschien nog béter, U zet dit jongensbedrijf nog een poosje stop, tot U er een beteren kijk op hebt gekregen. U kunt dien tijd prachtig benutten bij Moeder in de keuken of in gezelschap van de kousenmand.

Esperantistino te M. — Muziek uit het hoofd spelen, zonder het eerst uit het hoofd te lééren, is een kwestie van gehoor; men hééft dat, of men heeft het niet.

Wat Uw tweede vraag betreft: een stewardes is een vrouwelijke hofmeester; haar taak bestaat in de verzorging, in alle opzichten, van de vrouwelijke passagiers aan boord. Wat er voor noodig is, om dit te worden kunt U het beste informeeren bij een onzer groote Stoomvaart Maatschappijen.

Koos te H. — Uw vrouw heeft gelijk: Koos is zoowel een jongensals een meisjesnaam; wèt de ooievaar U dus ook brengt, U kunt het geschenk in élk geval Koos noemen.

Ik vind Koos een leuke naam, zoowel voor een jongen als voor een meisje. Als Kóós Kóós koos en Kóós Kóós koos, en Kóós Kóós koos Kóós, en die twee gaan aan het koozen, wat een gekoos!

N.V. PNARM. CHEM. FABRIEK 7»E.M.BRASKAMP RIJSWIJK IZH.» Of&tymt &tWM> zijn de vijanden van Uw keel .Neem toch tijdig de PELLETS van Dr 3.B.MEENK Zij zuiveren Uw ademhalingsorganen bij hoesten keelpijn. Per doosje 30 et. Let vooral op portret Dr.MEENK op het deksel. oe\-fc VRAAGT UW APOTHEKER OF DROGIST I WETTia GEDEPONEERD 6 Kopjes Savora trekt II uit één teblet! SAVORA, de theetoovenaar, blaast Uw theepot nieuw leven inl Hij toovert uit één tablet 5 é 6 koppen heerlijke, geurige Savora. Savora vraagt slechts de helft van de melk en suiker, die U noodig had voor échte thee. Tracteer Uzelf en Uw huisgenooten op Savora schenknog eens een extra kopje inl NIEMEIJER'S THEESURROGMT Smaakt als thee! 10 tabletten 25 ct.

De twee Friezen. — Als U „een jongen hebt", is Uw vriendin jaloersch en als Uw vriendin er een heeft, bent U het; U wilt altijd beide met dezèlfde jongen; en nu vraagt U mij om raad.

Als U, als 18-jarige meisjes, nog geen verstand, zelf-beheersching en zelfrespect genoeg hebt, om daar verbetering in te brengen, blijven U