is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 13, 27-03-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEILIG ONDERKOMEN

IN DEN BARREN RUSSISCHEN WINTER

Rechts.-Kijkje in de slaap-afdeeling. Men ziet de twee kribben boven elkaar. Een soldaat is bezig wat keukengerief uit hout te snijden.

Practische blokhutten aan het Oostelijk Front

Tot de meest geslaagde werken van de Organisatie Todt behooren zeker de houten blokhutten, die in groote getale langs de heele lengte van het Oostelijk Front zijn gebouwd. De bouwwijze van deze soldatenverblijven is nauwkeurig in overeenstemming gebracht met de eischen van het klimaat en met de behoeften van de manschappen. Hoewel eenige van bijzonder formaat zijn in verband met specifieke plaatselijke omstandigheden, zijn de hutten over 't algemeen allemaal even groot en gelijk van inrichting. Dit heeft den bouw zeer bevorderd en vereenvoudigd.

Deze blokhutten bieden plaats aan 48 personen en zijn in 3 ruimten verdeeld. De middelste ruimte is keuken en huiskamer tegelijk; men vindt er twee gemetselde kachels en eenige lange tafels met zitbanken. De zijvertrekken rechts en links zijn de slaapkamers; daar bevinden zich kribben, twee of drie boven elkaar.

Hier ziet men de twee gemetselde kachels, die zich in elke blokhut bevinden.

Foto'. Weltbild - I.P. ra R.S.

De luiken worden gesloten. Ook hier — en hier zelfs meer dan waar ook — gelden de verduisteringsvoorschriften. Bovendien houden deze luiken veel koude tegen.

Alle blokhutten zijn voorzien van veldtelefoon, zoodat steeds onderling contact bestaat, en in veel gevallen is er ook een radio-ontvangtoestel. Het bouwmateriaal — hout — was overal overvloedig voorhanden, en ook aan brandstof is geen gebrek.

Zoo bezitten de soldaten geriefelijke onderkomens, die hun zooveel mogelijk de hardheid van den winter en van den strijd verzachten.

Een blokhut van buiten. Juist arriveert er een slee met brandhout, een artikel, dat in den Russischen winter even noódig en welkom is als voedsel.

1