is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1946, no 8, 19-10-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. P. L. Hultft, de beroemde gerechtelijke dokter te Leiden was zoo welwillend onzen ver slaggever het een en ander te vertellen uit zijn langdurige en zeer bijzondere loopbaan. Men zie de reportage in dit nummer

treerde pers

19 OCTOBER 1946 No. 8

HET

Woord en Beeld » Abonnementsprijs: 25 et. oer nnmmer. f IJ Abonnementsprijs: 25 et. per nnmmer, ƒ 3.25 per 13 nummers;

Abonnementsprijs: 25 et. oer nnmmer. f IJ Abonnementsprijs: 25 et. per nnmmer, ƒ 3.25 per 13 nummers; losse nummers 20 et. (Verschijnt voorloopig 1 x per 14 dagen) Adres: H. W. Mesdagstr. 4, Groningen. Tel. 25C5*. Postr. 76721